Obraz ze skrzydeł motyli

Treść

Audiodeskrypcja obiektu oraz jego opis w Polskim Języku Migowym dostępne są na stronie internetowej projektu Czytanie Obrazów.

Obraz – kompozycja wykonana z fragmentów skrzydeł motyli, które tworzą scenę rodzajową przedstawiającą postać lwa (samca) ujętego z profilu oraz 2 drzew (palm) wyrastających z kępy roślinności. Z prawej strony, w dolnym rogu, kompozycja sygnowana jest nazwiskiem i imieniem: Panda Charles oraz miejscem wykonania: Bangui, R.C.A (skrót od francuskiej nazwy kraju). 

Kompozycja dekoracyjna ze skrzydeł motyli jest przykładem współczesnej twórczości afrykańskiej skierowanej do zewnętrznego, poza afrykańskiego odbiorcy. Obiekt wykonany przez artystę przebywającego na misji katolickiej (lub związanego z misją), prowadzoną przez polskich misjonarzy z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (Kapucyni), należącego do franciszkańskiej wspólnoty zakonnej. Tego typu wyroby wykonywane przez artystów i rzemieślników pracujących w misyjnych ośrodkach, są następnie dystrybuowane i sprzedawane przez misjonarzy w wieli krajach Europy. Oferowane są na kiermaszach podczas dni misyjnych, na stoiskach podczas festynów, na targach czy nawet podczas akcji charytatywnych organizowanych w centrach handlowych. Niezależnie od miejsca i okoliczności, tego typu wyroby sprzedawane są w celu pozyskania środków na prowadzenie placówek misyjnych, w tym przypadku, w RŚA. Jest to zarazem forma „fair-trade”, gdyż przynajmniej część środków ze sprzedaży wyrobów afrykańskiego rzemiosła, trafia z powrotem bezpośrednio do afrykańskich twórców. 

Praca sygnowana jest nazwiskiem i imieniem autora oraz miejscem wykonania. Istotne w tym przypadku jest już nie etniczne pochodzenie, zaklasyfikowanie go do kręgu kulturowego, lecz autorstwo podkreślone imieniem i nazwiskiem. Jest to istotny przykład szerszego zjawiska jakim jest upodmiotowienie współczesnych afrykańskich twórców, jak i współczesnego rzemiosła i sztuki w Afryce w ogóle.
Opiekun: Jacek Kukuczka Zadaj pytanie o obiekt

Obiekty powiązane