Ciupaga

Ciupaga

B.d., pow. Nowy Targ, XX w.
Ciupaga podhalańska, tzw. rąbanica. Żeleźce kute z żelaza, zdobione geometryczno-roślinnym ornamentem stempelkowym, stylisko z drewna jesionowego.

Zobacz także