PL EN
Ustawienia prywatności
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Aby uzyskać więcej informacji i spersonalizować swoje preferencje, kliknij „Ustawienia”. W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje, a także cofnąć zgodę na używanie plików cookie 
na poniższej stronie.
Polityka prywatności
*Z wyjątkiem niezbędnych
T T
plakat wystawy: tasak w kształcie kobiety na białym tle

POWERBANK / siła kobiet

Treść

AUDIODESKRYPCJA WYSTAWY
Kliknij, by posłuchać online.

27 maja 2022 - 12 marca 2023
Muzeum Etnograficzne w Krakowie
ul. Krakowska 46


Nasz powerbank to przestrzeń pozyskiwania i pomnażania energii. Kiedyś był tu oddział dużego banku, dziś nowe miejsce mocy.


Zamiast kredytów, lokat i rachunków, proponujemy poruszające wyobraźnię przedmioty. Każdy z nich może być punktem wyjścia opowieści o kobietach na różne sposoby zamieszanych w dzieje Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

W miejscu, gdzie stał bankomat, kwitną zioła. Ze ścian skarbca spogląda kilkadziesiąt kobiecych wizerunków. W dawnym pokoju socjalnym brzmią kobiece głosy.

Odwiedzających wystawę wyposażamy w Niezbędnik. Dzięki niemu można poznać nieco bliżej 36 bohaterek wystawy. Tak naprawdę jest ich znacznie, znacznie więcej. Hafciarki, wycinankarki, malarki, projektantki, służące, arystokratki, etnografki, boginie, gospodynie domowe, emancypantki, autsajderki, społeczniczki… Ich losy ujawniają niespodziewane powiązania. Doświadczenia kolejnych pokoleń kobiet kumulują zawartą w nich moc.

Zaproszenie do współudziału w zasilaniu powerbanku kierujemy do wszystkich. Każdy może zostawić na wystawie swój ślad, zapisując odpowiedź na pytanie „Skąd czerpiesz siłę?”.

Zapraszamy!

INFORMACJE DLA ZWIEDZAJĄCYCH
  • Wystawa jest tłumaczona na język angielski i ukraiński.
  • BILETY
Bilet normalny – 12 PLN
Bilet ulgowy – 8 PLN
Bilet łączony normalny (na wystawę stała i wystawę "POWERBANK/siła kobiet") – 25 PLN
Bilet łączony ulgowy (na wystawę stała i wystawę "POWERBANK/siła kobiet") – 14 PLN
  • WSTĘP W NIEDZIELĘ JEST ODPŁATNY
  • Wejście i wyjście dla zwiedzających odbywa się wyłącznie od ul. Krakowskiej.Kuratorki: Dorota Majkowska-Szajer, Katarzyna Piszczkiewicz, Magdalena Zych
Wsparcie merytoryczne: Bożena Bieńkowska
Projekt aranżacji: Katarzyna Piszczkiewicz

Na zaproszenie kuratorek:
Zielnik, malatura, Olaf Cirut, 2022
Siostrzeństwo, technika własna, Olaf Cirut, 2022
Moje mame serce boli, tekst nieznanego autorstwa ze zbiorów MEK, muzyka i wykonanie Maja Luxenberg, 2022
Instalacja autorstwa Elżbiety Mirgi-Wójtowicz, Wojciecha Szymańskiego, Małgorzaty Mirgi-Tas i Moniki Szewczyk, 2022

Teksty (jeśli nie podpisano inaczej): Dorota Majkowska-Szajer
Redakcja i korekta: Ewa Ślusarczyk
Przekład: język angielski – Soren Gauger, język ukraiński – Yaroslava Muzychenko

Digitalizacja fotografii: laboratorium Lablab, Marian Długosz, Mateusz Król, Andrzej Sułkowski,
Przygotowanie materiałów audiowizualnych: Andrzej Dybczak

Konserwacja: Agata Barczyńska, Iwona Matuła, Nadia Wywiórska, Katarzyna Lebowska-Mazurek, Aleksandra Szalla-Kleemann, Agata Mielczarek (ARTAM, Konserwacja Dzieł Sztuki i Rzemiosła Artystycznego), Michał Bosek (BOSEK, złotnictwo i konserwacja zabytków), Magdalena Naruszewicz (MAGA ART, konserwacja tkanin).

Prace produkcyjne i montażowe: PHU Lisowski, Tomasz Ostafin, Grzegorz Kurek
Projekt techniczny i realizacja centrali: Michał Kopeć
Konsultacje techniczne: Adrian Tomasik, Jacek Szymański
Promocja: Natalia Ciemborowicz-Luber, Dagmara Smoła Наш powerbank – то простір віднайдення і поповнення енергії. Колись тут було відділення великого банку, сьогодні – нове місце сили.

Замість кредитів, депозитів і рахунків пропонуємо вам предмети, які вражають уяву. Кожен з них може бути точкою виходу на оповідь про жінок, у різний спосіб долучених до діяльності Краківського етнографічного музею.

На місці, де стояв банкомат, квітне зело. Зі стін на нас дивляться кілька десятків жіночих облич. У колишній кімнаті відпочинку лунають жіночі голоси.

Тим, хто приходить на виставку, ми даємо «Провідник». Завдяки йому можна дізнатися про 36 героїнь виставки. Хоча насправді їх є значно, значно більше. Вишивальниці, витинанкарки, художниці, дизайнерки, служниці, аристократки, етнографки, богині, домогосподарки, емансипатки, аутсайдерки, громадські діячки… Їхні долі оприявнюють несподівані взаємозв’язки. Досвід наступних поколінь жінок акумулюють приховану в них силу.

Запрошуємо всіх узяти участь у заряджанні powerbanku. Кожен може залишити на виставці свій слід, записавши відповідь на питання: «Де черпаєш силу"?

Запрошуємо!


Кураторки: Дорота Майковська-Шайєр, Катажина Пішчкевич, Магдалена Зих
Основна підтримка: Божена Беньковська
Дизайн виставки: Катажина Пішчкевич

На запрошення кураторок:
«Зільник», живопис, Олаф Цірут, 2022
«Сестринство», авторська техніка, Олаф Цірут, 2022
«Болить серце моєї мами», авторство тексту невідоме, з колекції КЕМ, музика і виконання Майї Люксенберг, 2022

Інсталяція авторства Ельжбети Міргі-Войтович, Войцеха Шиманського, Малгожати Міргі-Тас та Моніки Шевчик, 2022

Тексти (якщо не підписано інакше): Дорота Майковська-Шайєр
Редагування і коректура: Ева Слюсарчик

Переклад:
англійською – Сорен Гаугер
українською – Ярослава Музиченко

Оцифрування фото: Лабораторія Lablab, Мар’ян Длугош, Матеуш Крул, Анджей Сулковський
Підготування аудіовізуальних матеріалів: Анджей Дибчак

Консервація: Агата Барчинська, Івона Матула, Надя Вивйорська, Катажина Лебовська-Мазурек, Александра Шалла-Клеман, Агата Мєлчарек (ARTAM, Консервація витворів образотворчого та декоративно-вжиткового мистецтва), Міхал Босек (BOSEK, ювелірна справа і консервація пам’яток), Магдалена Нарушевич (MAGA ART, консервація тканин)

Виробничо-монтажні роботи: PHU Lisowski, Томаш Остафін, Гжегож Курек
Технічний проект та реалізація централі: Міхал Копеч
Технічні консультації: Андріан Томашик, Яцек Шиманський

Промоція: Наталія Цемборович-Любер, Дагмара Смола