T T

Nie poddaję się, trwam. Władysław Wałęga – malarstwo.

Treść

Wystawa przedstawia twórczość artysty, który poprzez sztukę szukał ocalenia od lęków, nałogów, depresji, demonów wyobraźni. Ciekawym komponentem wystawy będzie studium warsztatu twórcy, wzbogacone treściami przeprowadzonych z nim wywiadów.

Wystawa wpisze się w bardzo aktualne pytania: jak w czasie trudnym wyrażać pozytywnie samego siebie? I jak być uważnym na tych, z którymi żyjemy, pracujemy, spotykamy się, a którzy być może doświadczają różnorakich lęków?