T T
Tablet z audiodeskrypcją wystawy.

Wystawa „Nie poddaję się, trwam. Władysław Wałęga – malarstwo" dostępna dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu

Treść

Nasze Muzeum realizuje projekt „Być dla każdego 2022”. Dzięki niemu wystawa czasowa "Nie poddaję się, trwam. Władysław Wałęga – malarstwo" została wyposażona w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.

Dla osób niepełnosprawnościami wzroku przygotowaliśmy: 

1. Audiodeskrypcję wystawy dostępną na przenośnych odtwarzaczach.  

Odtwarzacz możesz wypożyczyć w kasie i korzystać z niego na wystawie. Po zakończonym zwiedzaniu przekaż go do kasy. 

Ze względów higienicznych skorzystaj z własnych słuchawek. Jeśli nie masz takiej możliwości, możesz je od nas wypożyczyć. 

Audiodeskrypcja jest również dostępna na naszej stronie:
https://etnomuzeum.eu/audiodeskrypcja-nie-poddaje-sie-trwam-wladyslaw-walega-malarstwo

2. Pomoce tyflograficzne (do poznawania dotykiem)  

Pomoce znajdziesz na wystawie. 


Dla osób z niepełnosprawnościami słuchu przygotowaliśmy

1. P
rzewodnik w PJM na tabletach 

Przewodnik w PJM dostępny jest na tablecie, pobieranym w kasie. Z tabletów możesz korzystać na wystawie. Po zakończonym zwiedzaniu przekaż go z powrotem do kasy.

2. Pętlę indukcyjną w kasie biletowej Domu Esterki

Informacje praktyczne:  

  • Wszystkie dostosowania są bezpłatne.  
  • Każda osoba z niepełnosprawnością ma prawo przyjść z osobą asystującą, która wchodzi na wystawę bezpłatnie.  
  • Zapraszamy również z psem asystującym/psem przewodnikiem.  
  • Każda osoba zwiedzająca wystawę może poprosić o asystę oferowaną przez Muzeum. Prosimy, by taką potrzebę zgłaszać co najmniej 2 dni robocze przed planowaną wizytą  mailowo, smsowo lub telefonicznie (email: dostepnosc@etnomuzeum.eu, telefon: 533 325 435). 

Projekt „Być dla każdego 2022” realizowany jest w ramach programu „Kultura Dostępna 2022” i dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Program: KULTURA DOSTĘPNA 2022
Zadanie: „Być dla każdego 2022”
Wartość dofinansowania: 55 000 zł
Całkowita wartość zadania: 90 262 zł
Zadanie polega na poszerzeniu dostępności
oferty Muzeum Etnograficznego w Krakowie
poprzez rozwój działań skierowanych
do osób ze specjalnymi potrzebami.