T T
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie

Rzecz małopolska – wzornik inspiracji etnograficznych

praca zbiorowa

Małopolski wzornik etnograficzny to ponad osiemset haseł opracowanych na podstawie obiektów z kolekcji Muzeum Etnograficznego w Krakowie – swoisty katalog barw, motywów, materii i form.

 

Wzornik to nie tylko poręczne narzędzie dla współczesnych projektantów poszukujących etnograficznych inspiracji, ale też impuls do refleksji nad tożsamością Małopolski – regionu niezwykle zróżnicowanego, a postrzeganego dotąd niemal wyłącznie przez pryzmat stereotypu Krakowiaków i Górali. W projekcie odwołano się do terminu historycznego, a nie administracyjnego (a zatem włączono w opisywany obszar ziemie stanowiące obecnie część województwa świętokrzyskiego czy podkarpackiego).

Wybrane przedmioty pogrupowane zostały według kryterium koloru, motywu, materiału, formy. Jednak nie tylko one stanowić mogą źródło inspiracji: ważny jest także cierpliwy i pokorny stosunek dawnego rzemieślnika do przedmiotu. Trwałość, oszczędność, ergonomia to kryteria wbrew pozorom nie nowe. Wzornik odsłania także te mniej oczywiste relacje między przedmiotami a ich twórcami i użytkownikami.


„Rzecz małopolska – wzornik inspiracji etnograficznych”

 

Koncepcja: Ewelina Lasota, Katarzyna Piszczkiewicz, Anna Zabdyrska, Magdalena Zych
Konsultacja merytoryczna: Marian Długosz, Magdalena Dolińska, Marek Grabski, Grzegorz Graff, Anna Grochal, Barbara Kożuch, Alicja Maleta, Grażyna Mosio, Małgorzata Oleszkiewicz, Elżbieta Pobiegły, Grażyna Pyla, Krystyna Reinfuss-Janusz, Beata Skoczeń-Marchewka, Piotr Worytkiewicz
Redakcja: Ewelina Lasota, Małgorzata Szczurek
Wstęp: Agnieszka Sabor
Opisy obiektów: Marek Grabski, Małgorzata Oleszkiewicz, Elżbieta Pobiegły, Krystyna Reinfuss-Janusz, Beata Skoczeń-Marchewka, Piotr Worytkiewicz
Korekta: Ewa Ślusarczyk
Tłumaczenie: Klara Laudańska
Fotografie: Jacek Kubiena
Fotografie na okładce i stronach 327-343: Michał Korta
Projekt graficzny: Anna Zabdyrska
Skład i opracowanie fotografii / DTP: Andrzej Karlik
Druk: Drukarnia Skleniarz, Kraków

 

Język: polski, angielski
Twarda okładka, 227 stron, kolorowe ilustracje, 33,5 x 6,5 cm.

Wydawca: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Wydanie II: Kraków 2016