T T

Wszystkie ruchy dozwolone | laboratoria pracy z ciałem

Zapraszamy na cykl laboratoriów, których celem będzie celebrowanie różnorodności w ruchu. Tak jak dzieje się to w cyklu przyrody, w ciągu życia ruch i bezruch przeplatają się ze sobą, stwarzając dla naszych ciał nowe potencjały, ale również stawiając przed nimi ograniczenia.

Jesień – jaki to czas dla ciała, jaki moment na kontinuum (bez)ruchu, czy słyszymy czego nasze ciała teraz sobie od nas życzą? W atmosferze akceptacji i zaufania postaramy się stworzyć bezpieczną przestrzeń, w której skupimy się na doświadczeniu kontaktu z ciałem i jego sposobach autoekspresji, jego trwaniu i zmienności, wchodzeniu w relacje z innymi i ze światem wokół. Spróbujemy ułożyć indywidualne i wspólne ruchowe kolaże, jakie z tej różnorodności powstaną.

Czerpiąc z różnorodności, stawiamy na inkluzywność – zapraszamy więc wszystkich, bez względu na płeć, wiek, stopień sprawności, umiejętności czy ograniczenia.

Tematy i terminy

Formułowanie kolaży ruchu – 15.10.2019, godz. 18.30–20.00

Ø  Czym jest różnorodność w ruchu?
Ø  Jak czerpać z tej różnorodności?
Ø  W jaki sposób możemy wyrażać różnorodność poprzez ruch?

Moje kolaże ruchu – 22.10.2019, godz. 18.30–20.00

Ø  Czym jest dla mnie ruch?
Ø  Gdzie tkwi źródło niezwykłości mojego ruchu?
Ø  Ile różnorodności tkwi w moim ciele?
Ø  W jaki sposób mogę wyrażać siebie poprzez ruch?

Przestrzenne kolaże ruchu – 29.10.2019, godz. 18.30–20.00

Ø  Jak jestem i mogę być obecna/y w przestrzeni?
Ø  Jak tworzę i mogę tworzyć różnorodną przestrzeń?
Ø  Jak moja (nie)obecność wpływa i zmienia przestrzeń?

Wspólne kolaże ruchu – 5.11.2019, godz. 18.30–20.00

Ø  Jaki jest mój ruch w kontekście różnorodności innych?
Ø  Jak swoim ruchem mogę wzmacniać różnorodność?
Ø  Jakie kolaże ruchu mogę tworzyć z innymi?

Metody pracy

Ruch autentyczny, improwizacja ruchowa i kontakt improwizacja, site specific.

Liczb miejsc: 12 osób

Udział bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Obowiązują zapisy na cały cykl.


Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Życzenia”.

Projekt „Życzenia. Niematerialne dziedzictwo Małopolski zawarte w obyczajach pielęgnujących więzi międzyludzkie – badania, publikacje, edukacja”, realizowany przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, dofinansowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.