T T

Wołyń w pieśniach

Wołyń w pieśniach to projekt poświęcony muzyce, opowieściom i wspomnieniom zachowanym w pamięci przedwojennych mieszkańców województwa wołyńskiego, dziś mieszkających w powiecie chełmskim przy granicy polsko-ukraińskiej, którą naturalnie wyznacza rzeka Bug. 

Wielość kultur i wyznań widoczna jest w muzyce, języku, zwyczajach i obrzędach. Dawny Wołyń zamieszkany był przez Polaków, Ukraińców, Żydów, Niemców, Czechów, Rosjan. Melodie, słowa i harmonie stanowią więc przeplatankę wpływów muzyki ukraińskiej, polskiej i żydowskiej i innych.

Projekt Wołyń w pieśniach opiera się głównie na wynikach samodzielnych własnych badań terenowych prowadzącej. Zajmiemy się pieśniami weselnymi, żniwnymi, o miłości, doli, tęsknocie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Koncert Wołyń w pieśniach
19 października: 19.00
Miejsce: MEK, Plac Wolnica 1
Wstęp Wolny