T T
Grafika promująca spotkanie. Czarnobiała fotografia przedstawiająca huculski świecznik trijca.

WIOSNA LUDU | O niepamięci z dr Katarzyną Maniak

spotkanie online, 20 października, godz. 18.00

Spotykamy się, by rozmawiać o rzeczach, które trwają, w oderwaniu od swoich dawnych właścicieli. O cudzych przedmiotach – ukrywanych, wystawianych na widok publiczny, przysposabianych do nowego życia. O przedmiotach, które o czymś przypominają, drażnią, wywołują emocje. O tym, co po dawnych mieszkańcach (polskich dziś) miast i wsi zostało w prywatnych domach, w krajobrazie, w wyobraźni, w Muzeum. Czyje to dziedzictwo? 
 
Katarzyna Maniak – antropolożka kultury, asystentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Obecnie współrealizuje projekt poświęcony post-konfliktowemu dziedzictwu na terenach przyłączonych do Polski po II wojnie. Jest członkinią grupy Homo[Lab]orans skupionej na badaniach dziedzictwa pracy. Interesują ją teorie i praktyki eksponowania dziedzictwa kulturowego, społeczne oddziaływanie dziedzictwa oraz aktywizm instytucji kultury. 

Spotkanie poprowadzi Dorota Majkowska-Szajer – antropolożka kultury w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, współkuratorka wystawy „Kogo stać?”.

O cyklu WIOSNA LUDU:

Zapraszamy na cykl spotkań online pt. „WIOSNA LUDU”. Spotykamy się od marca do listopada (z wakacyjną przerwą), raz w miesiącu, zawsze w środę, zawsze o 18.00.

W czasie, gdy coraz głośniej mówi się o potrzebie opowiedzenia ludowej historii Polski, o spojrzeniu na dzieje z perspektywy podporządkowanych – chłopów, robotników, mniejszości, Muzeum zaprasza do rozmowy o naszej spuściźnie. O czym chcemy pamiętać? O czym wolelibyśmy zapomnieć? Czego jeszcze możemy się dowiedzieć?

Rozmawiamy o głodzie, niewolnictwie, biedzie, miłości, bólu, niepamięci i powodzeniu. Co znaczą dla nas te słowa? Czy pomogą nam zrozumieć doświadczenia naszych przodków? Opowiedzieć sobie o tym, w jaki sposób żyli – bez upiększeń, uproszczeń i uogólnień? Czy ta opowieść wpływa na to, jak myślimy o sobie dziś?

Program rozwija wątki wystawy „Kogo stać?”, odnowionej części stałej ekspozycji MEK (grudzień 2020). Więcej na temat wystawy: www.etnomuzeum.eu/wystawa-stala/kogo-stac 

Planowane kolejne spotkania:
24 listopada | O powodzeniu z dr hab. Tomaszem Rakowskim

Szczegółowe informacje o cyklu: https://etnomuzeum.eu/wiosna-ludu  

Informacje praktyczne:
SPOTKANIE TŁUMACZONE BĘDZIE NA POLSKI JĘZYK MIGOWY. 

FORMULARZ ZAPISU:


W grafice zapowiadającej spotkanie wykorzystano fragment fotografii huculskich lichtarzy majolikowych, wykonanej przez nieznanego autora w Pistyniu (rejon kosowski obwodu iwanofrankowskiego, dzisiejsza Ukraina) w 1929 roku. Zdjęcie ze zbiorów MEK, nr inw. V/873/S.