T T
Meblościanka pełna różnorodnych przedmiotów.
fot. Łukasz Skąpski

Spotkanie wokół książki „Porządek rzeczy. Relacje z przedwojennymi przedmiotami na ziemiach zachodnich (przypadek Wrocławia i Szczecina)”.

7 grudnia o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie wokół książki „Porządek rzeczy. Relacje z przedwojennymi przedmiotami na ziemiach zachodnich (przypadek Wrocławia i Szczecina)”, z autorkami Anną Kurpiel, Katarzyną Maniak i artystą Łukaszem Skąpskim. Rozmowę poprowadzi Kinga Siewior.

Porozmawiamy o efektach etnograficzno-artystycznej współpracy, którą zainicjowały pytania o postawy i praktyki wywołane przez przedwojenne rzeczy we współczesnym Wrocławiu i Szczecinie.

Więcej o książce:
Termin „poniemieckie”, potoczne określenie przedmiotów pozostawionych na ziemiach włączonych w granice Polski po II wojnie światowej, sugeruje, że „niemieckie” to minione i pozbawione ciągu dalszego. Badania etnograficzne prowadzone z wykorzystaniem narzędzi sztuki pokazują coś przeciwnego. Proces przysposabiania wciąż trwa, relacje pomiędzy ludźmi a rzeczami są kontynuowane, odkrywane i zawiązywane na nowo. Książka poświęcona jest więc sposobom używania przedwojennej spuścizny oraz rozłożonym w czasie aktom jej przejęcia i posiadania. Opisujemy rzeczy spokrewnione, uklasowione, rzeczy na sprzedaż, rzeczy użyteczne, a także te, które w integralny sposób należą do przestrzeni domu. Współtworzą one sieć powiązań wymykającą się kontynuowanemu od powojnia czarno-białemu oglądowi rzeczywistości, według którego postawy wobec przeszłości określane są jednoznacznie jako jej afirmacja bądź wyparcie. 

Książka została wydana w 2023 roku, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Sztuki w Szczecinie.

Informacje praktyczne
Kiedy: 7 grudnia o godz. 17.00
Gdzie: Dom Esterki, ul. Krakowska 46
Wstęp wolny

Spotkanie realizowane jest we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ.