T T

Spotkanie śpiewacze z ukraińsko-polskim zespołem Traditune | Зустріч співаків з українсько-польським ансамблем "Traditune"

Zapraszamy na spotkanie śpiewacze z krakowskim zespołem Traditune, który łączy w swojej twórczości ukraińską tradycję muzyczną z autorskimi tekstami w języku polskim i ukraińskim. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z repertuarem zespołu, rozgrzeją swoje aparaty głosowe, zapoznają się z tekstami pieśni i ich tłumaczeniem na język polski i ukraiński. A wszystko po to by łącząc nasze głosy móc razem wyśpiewać pieśni.

Zapraszamy zarówno osoby śpiewające jak i początkujące. Poziom trudności ćwiczeń i repertuaru dostosowany zostanie do predyspozycji grupy.

Spotkanie jest częścią programu „Solidarna Kultura” obejmującego przedsięwzięcia mające na celu integrację mieszkańców Małopolski ze społecznością ukraińską, która opuściła swój kraj w wyniku trwającego w nim konfliktu zbrojnego.

Informacje i zapisy:

 • Termin: 9 listopada 2022 r. (środa), godz. 18.00 - 20.00
 • Miejsce: Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Ratusz, plac Wolnica 1 
 • Spotkanie przeznaczone jest dla osób dorosłych
 • Wstęp: bezpłatny
 • Język: polski z tłumaczeniem na ukraiński
 • Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy przez formularz internetowy dostępny w polskiej i ukraińskiej wersji językowej: https://forms.office.com/r/3t1Hgm5k3L

Działania w ramach programu „Solidarna Kultura” są finansowane ze środków Małopolskiej Tarczy Humanitarnej.

Запрошуємо на зустріч співаків із краківським гуртом "Traditune", який поєднує у своїй творчості українську музичну традицію з авторськими текстами польською та українською мовами. Під час зустрічі учасники познайомляться з репертуаром гурту, розігріють голосовий апарат, вивчать тексти пісень та їх переклад польською та українською мовами. І все це для того, щоб разом співати пісні, об’єднуючи наші голоси.
 
Запрошуємо як співаків так і початківців. Рівень складності вправ і репертуар буде скориговано відповідно до схильностей групи.
 
 
Зустріч є частиною програми «Солідарна культура», яка включає проекти, спрямовані на інтеграцію жителів Малопольщі в українську громаду, яка покинула свою країну внаслідок триваючого збройного конфлікту.Інформація та реєстрація:
 • Дата: 9 листопада 2022 р. (Середа) 18.00-20.00
 • Місце: Етнографічний музей у Кракові, ратуша, площа Вольниця 1 
 • Зустріч призначена для дорослих
 • Вхід: вільний
 • Мова: польська з перекладом на українську
 • Кількість місць обмежена. Реєстрація через онлайн-форму доступна в польській і українській версіях: https://forms.office.com/r/3t1Hgm5k3L
 
Діяльність програми «Солідарна культура» фінансується з коштів, наданих Управлінням Малопольського воєводства.