T T
Grafika Festiwal Literatury dla Dzieci 2019

Festiwal Literatury dla Dzieci | zajęcia w MEK

Muzeum Etnograficzne w Krakowie zaprasza na dwa warsztaty realizowane w ramach krakowskiego Festiwalu Literatury dla Dzieci 2019, który odbędzie się już po raz szósty. W tym roku twórców Festiwalu inspiruje hasło: Do źródła!

Rezerwację miejsc na warsztaty prowadzi organizator - Festiwal Literatury dla Dzieci

  • Etnospacer po Kazimierzu (prowadzenie Joanna Zbela)
Spacer prowadzący przez najnowszą historię krakowskiego Kazimierza metodą projektu badawczego.  Uczestnicy i uczestniczki będą mogli wypróbować swoich sił w gromadzeniu materiały badawczego; prowadzić obserwacje uczestniczącą, przeprowadzać wywiady, tworzyć dokumentacje fotograficzną. Doskonaląc umiejętność analizy i interpretacji różnych wytworów dokumentujących życia dzielnicy będą ćwiczyć umiejętności wyciągania wniosków i stawiania hipotez. Praca będzie odbywać się w kilkuosobowych zespołach.

Termin: 12 czerwca, g. 12.00–14.00
Miejsce: MEK Ratusz, pl. Wolnica 1
Czas trwania: 120 minut

Wiek uczestników: klasy VI-VIII szkoły podstawowej lub młodzież ze szkół ponadpodstawowych

Warsztat zakłada pracę w grupach w terenie. Opieka nad uczniami po stronie szkoły.

Rezerwacja miejsc: Festiwal Literatury dla Dzieci

 
  • Za siedmioma górami... czyli jak powstaje baśń? (prowadzenie Joanna Zbela)
Las, góry czy może bezkresny ocean? Król, królowa czy może złota rybka? Walka dobra ze złem,  niebezpieczne przygody i dobre zakończenie. Jakie są podstawowe elementy świata baśni i jak twórczo można się nimi bawić.  W inspiracji zebranymi przez Oskara Kolberga baśniami i ludowymi opowieściami uczestnicy będą tworzyć własne, ilustrowane książki.

Termin: 14 czerwca,  g. 12.00–13:30
Miejsce: MEK Ratusz, pl. Wolnica 1
Czas trwania: 90 min.
Wiek uczestników: klasy I-III szkoły podstawowej

Rezerwacja miejsc: Festiwal Literatury dla Dzieci