T T
Grafika dekoracyjna.

Dzień świąteczny - oprowadzanie po wystawie stałej | Святковий день - Екскурсії для дорослих

program "Solidarna Kultura" | програми «Солідарна Культура»

UWAGA! Z przyczyn od nas niezależnych zmuszeni jesteśmy przenieść oprowadzanie "Dzień świąteczny" na kolejny czwartek. Odbędzie się ono 22 grudnia w godz. 17.00 - 18.30. Z wszystkimi osobami zapisanymi na oprowadzanie będziemy kontaktować się indywidualnie w celu potwierdzenia nowego terminu.

УВАГА! З незалежних від нас причин ми змушені перенести тур «Святковий день» на наступний четвер. Воно відбудеться 22 грудня о 17.00 - 18.30. З усіма зареєстрованими на тур ми зв’яжемося індивідуально для підтвердження нової дати.


[UA / внизу сторінки]

15 grudnia zapraszamy do odkrywania – na nowo lub po raz pierwszy – sal obrzędów zimowych. Podczas oprowadzania przygotowanego z myślą o dorosłych uczestnikach w symboliczny sposób spotkamy się przy wigilijnym stole. Zobaczymy najstarszą szopkę krakowską, kolorowe opłatki, tradycyjne ozdoby. Dowiemy się, jak od kuchni wygląda proces odtwarzania światów i ile miejsca zajmują pająki ze słomy. W bożonarodzeniowych zwyczajach dostrzeżemy działania mające chronić wspólnotę, pomnażać siły życiowe, podnosić na duchu, dawać odpór zagrożeniom. Naszą przewodniczką będzie Małgorzata Oleszkiewicz – etnografka, długoletnia kustoszka Muzeum Etnograficznego w Krakowie, współautorka zmian, które w ostatnich latach objęły tę (i nie tylko) część wystawy. 

Oprowadzanie jest częścią programu „Solidarna Kultura” obejmującego przedsięwzięcia mające na celu integrację mieszkańców Małopolski ze społecznością ukraińską, która opuściła swój kraj w wyniku trwającego w nim konfliktu zbrojnego. 

Informacje i zapisy: 

 • Termin: 15 grudnia 2022 r. (UWAGA zmiana terminu na 22.12.2022r) (czwartek), godz. 17.00-18.30 
 • Miejsce: Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Ratusz, plac Wolnica 1 
 • Oprowadzanie jest przeznaczone dla osób dorosłych 
 • Wstęp: bezpłatny 
 • Język: polski z tłumaczeniem na ukraiński 
 • Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy przez formularz internetowy dostępny w polskiej i ukraińskiej wersji językowej: https://forms.office.com/r/qgVM379B4V


Działania w ramach programu „Solidarna Kultura” są finansowane ze środków Małopolskiej Tarczy Humanitarnej.15 грудня запрошуємо вас наново чи вперше відкрити зимові ритуальні кімнати. Під час екскурсії, підготовленої з думкою про дорослих учасників, ми символічно зустрінемося за святвечірнім столом. Ми побачимо найстаріший краківський вертеп, різнокольорові облатки та традиційні прикраси. Дізнаємося, як виглядає процес відтворення колишніх часів зсередини та скільки місця займають солом'яні павуки. У різдвяних звичаях ми побачимо дії, спрямовані на захист громади, примноження життєвих сил, піднесення духу, протистояння загрозам.

Нашим екскурсоводом буде Малгожата Олешкевич – етнографка, багаторічна хранителька Етнографічного музею в Кракові, співавторка змін, що в останні роки були впровадженні в цю (і не тільки) частину виставки.
 


Екскурсія є частиною програми «Солідарна Культура», яка включає проекти, спрямовані на інтеграцію мешканців Малопольщі в українську громаду, яка покинула свою країну внаслідок триваючого збройного конфлікту.
 

Інформація та реєстрація: 

 • Термін: 15 грудня 2022 р. (УВАГА зміна дати на 22.12.2022)(четвер), 17.00-18.30 
 •  Місце: Етнографічний музей у Кракові, ратуша, площа Вольниця 1 
 • Екскурсія розрахована на дорослих людей 
 • Вхід: вільний 
 • Мова: польська з перекладом на українську 
 • Кількість місць обмежена. Доступна реєстрація через онлайн-форму: https://forms.office.com/r/qgVM379B4V
   

Діяльність програми «Солідарна культура» фінансується з коштів, наданих Управлінням Малопольського воєводства.