T T
Grafika dekoracyjna.

Dzień powszedni - oprowadzanie po wystawie stałej | Будній день - Екскурсії для дорослих

program "Solidarna Kultura" | програми «Солідарна Культура»

[UA / внизу сторінки]

„Od środka” to część wystawy stałej MEK, którą odkryjemy – od środka właśnie – w czwartek 17 listopada. W czasie oprowadzania przygotowanego z myślą o dorosłych uczestnikach poznamy radości, troski i codzienne wyzwania dawnych mieszkańców wsi. Wejdziemy do izb naśladujących wnętrza domów Krakowiaków i Górali oraz wiejskiej szkoły z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Sprawdzimy, co kryje się w mroku warsztatów przemysłu wiejskiego. Dowiemy się, czego nie uwzględnili w nich muzealnicy, którzy je aranżowali i zastanowimy się, jak muzealna kreacja może wpływać na wyobrażenia. Naszą przewodniczką będzie Krystyna Reinfuss-Janusz – etnografka, długoletnia kustoszka Muzeum Etnograficznego w Krakowie, która sekrety muzealnej wystawy zna jak mało kto. 

Oprowadzanie jest częścią programu „Solidarna Kultura” obejmującego przedsięwzięcia mające na celu integrację mieszkańców Małopolski ze społecznością ukraińską, która opuściła swój kraj w wyniku trwającego w nim konfliktu zbrojnego. 


Informacje i zapisy: 

 • Termin: 17 listopada 2022 r. (czwartek), godz. 17.00-18.30 
 • Miejsce: Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Ratusz, plac Wolnica 1 
 • Oprowadzanie jest przeznaczone dla osób dorosłych 
 • Wstęp: bezpłatny 
 • Język: polski z tłumaczeniem na ukraiński 
 • Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy przez formularz internetowy dostępny w polskiej i ukraińskiej wersji językowej: https://forms.office.com/r/qgVM379B4V


Działania w ramach programu „Solidarna Kultura” są finansowane ze środków Małopolskiej Tarczy Humanitarnej.

«Зсередини» є частиною основної виставки MEK, яку ми відкриємо — власне зсередини — у четвер, 17 листопада. Під час екскурсії, підготовленої з урахуванням дорослих учасників, ми дізнаємось про радощі, турботи та повсякденні випробування колишніх селян. Ми потрапимо в кімнати, що імітують інтер'єр хат краков’яків і горян, і сільську школу міжвоєнних часів. Ми перевіримо, що ховається в темряві працовень сільської промисловості. З’ясуємо, чого не врахували музейники, які їх облаштовували, і поміркуємо, як музейний витвір може вплинути на сприйняття. Нашим гідом буде Кристина Райнфус-Януш – етнограф, багаторічна кураторка Етнографічного музею в Кракові, яка як мало хто знає таємниці музейної експозиції.
 

Екскурсія є частиною програми «Солідарна Культура», яка включає проекти, спрямовані на інтеграцію мешканців Малопольщі в українську громаду, яка покинула свою країну внаслідок триваючого збройного конфлікту. 
 

Інформація та реєстрація: 

 • Термін: 17 листопада 2022 року (четвер) о 17.00-18.30 
 •  Місце: Етнографічний музей у Кракові, ратуша, площа Вольниця 1 
 • Екскурсія розрахована на дорослих людей 
 • Вхід: вільний 
 • Мова: польська з перекладом на українську 
 • Кількість місць обмежена. Доступна реєстрація через онлайн-форму: https://forms.office.com/r/qgVM379B4V
   

Діяльність програми «Солідарна культура» фінансується з коштів, наданих Управлінням Малопольського воєводства.