T T
Plakat zapraszający na odczyt Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Diaspora ukraińska w Polsce (?): między współpracą a nierozpoznaniem.

Etnograficzne badania w środowisku mniejszości ukraińskiej i migrantów wobec wojny w Ukrainie

Przedmiotem wystąpienia będzie prezentacja dwóch projektów badawczych, prowadzonych we współpracy ze środowiskami ukraińskimi w Warszawie i Krakowie do wybuchu wojny w Ukrainie. Badania skupiały się na zjawisku zawiązywania wewnętrznego, ukraińsko-ukraińskiego dialogu w Polsce na styku środowisk mniejszości i migrantów.
W referacie zaprezentuję dyskursy pamięciowe, tożsamościowe i diasporyczne wytwarzane przez organizacje reprezentujące Ukraińców w Polsce. Pokażę, w jaki sposób na poziomie organizacji zachodzą procesy diasporotwórcze (Tölölyan 2012, Brubaker 2005) w przypadku kraju zamieszkanego przez historyczną mniejszość, do którego napływają imigranci „tożsami z nimi narodowo” (co-nationals). Omówię zatem oficjalną, instytucjonalną stronę życia mniejszości ukraińskiej i migrantów z Ukrainy, przejawy obecności potencjalnego „ukraińsko-ukraińskiego dialogu” w Polsce oraz obszary braku takiego „dialogu” (i przyczyny owego braku).
Zwrócę także uwagę na wyzwania dla społeczności ukraińskich w Polsce, które przyniósł wybuch wojny oraz pojawienie się trzeciego podmiotu we wzajemnych relacjach: uchodźców wojennych z Ukrainy.


dr hab. Patrycja Trzeszczyńska, prof. UJ - antropolożka i ukrainoznawczyni. Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe: migracje i diaspory, pamięć, mniejszości etniczne, procesy diasporotwórcze w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej oraz studia kobiece i genderowe. Stypendystka MNiSW, University of Toronto i University of Alberta. Członkini Canadian Association of Slavists oraz Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Umiejętności.

Najważniejsze publikacje:

Trzeszczyńska Patrycja (2019), Diaspora – pamięć – miejsca, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Trzeszczyńska Patrycja (2022), From nativeness to strangeness and back: Ascribed ethnicity, body work and contextual insiderness, “Journal of Contemporary Ethnography”, s. 1-23.