T T
Fragment wystawy.

CZAS NAŚWIETLANIA / CZAS WYWOŁYWANIA. Fotografia etnograficzna z Małopolski na przełomie XIX i XX wieku | oprowadzanie kuratorskie

Zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej „CZAS NAŚWIETLANIA / CZAS WYWOŁYWANIA. Fotografia etnograficzna z Małopolski na przełomie XIX i XX wieku”.

Wystawa umożliwia poznanie najstarszych zdjęć z kolekcji Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Ich oryginały zachowały się w formie niewielkich odbitek na papierze i delikatnych szklanych negatywów, które w ostatnich latach zostały poddane starannej konserwacji i wywołane za pomocą technik cyfrowych. Pozwoliło to na wydrukowanie ich w dużym powiększeniu. Na wystawie znajduje się ponad 170 takich wydruków. Pokazują dawnych mieszkańców Małopolski, ich ubrania, przedmioty codziennego użytku, domy i otoczenie, obowiązki i zwyczaje. Ujawniają szczegóły, które nie były widoczne do tej pory.

W czasie oprowadzania opowiedzą o nich kuratorki wystawy: Anna Bujnowska i Anna Sulich.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Termin: 17.12.2023 r. (niedziela), godz. 12.00
Miejsce: Dom Esterki, ulica Krakowska 46
Wstęp w cenie biletu na wystawę.