T T
Plakat promujący spotkanie

Aktywizm wobec muzeów | wykład dr Katarzyny Maniak

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Krakowie zaprasza na pierwsze w tym roku akademickim zebranie, które odbędzie się w poniedziałek 14 października o godz. 16.30 w Muzeum Etnograficznym im. S. Udzieli w Krakowie (pl. Wolnica 1, wstęp wolny). Podczas posiedzenia referat pt. Aktywizm wobec muzeów wygłosi dr Katarzyna Maniak.

Idea społecznej odpowiedzialności muzeów, zdiagnozowana i silnie postulowana w przeciągu ostatnich dekad, znalazła swój pełny wyraz w nowej definicji instytucji zaproponowanej przez międzynarodową organizację muzealników ICOM. Jej sformułowania zakładają, iż muzea rozpoznają i adresują konflikty oraz wyzwania współczesności, a także działają w celu rozwoju ludzkiej godności, sprawiedliwości społecznej, globalnej równości i dobrobytu planety. Zastosowanie tej definicji w odniesieniu do wielu placówek wydaje się mieć życzeniowy charakter, jednak dobrze oddaje ona cel aktywizmu, który chciałabym omówić. 
 
Interesują mnie inicjatywy z pogranicza sztuki i protestu, które – jak deklarują ich twórcy – zmierzają do wyzwolenia muzeów m.in. od obciążających je relacji sponsorskich, a także inicjowania aktywnej rolu instytucji w zwalczaniu nierówności społecznej i kryzysów współczesności. Szczególny nacisk w ich omówieniu położę na strategie aktywistów, a także ich znaczenia dla rozumienia zadań i roli instytucji muzealnej.