T T
Czarno-biała fotografia przedstawiająca kobietę i mężczyznę.

WIOSNA LUDU

cykl spotkań online

Muzeum Etnograficzne w Krakowie zaprasza na cykl spotkań online pt. „WIOSNA LUDU”. Spotykamy się od marca do listopada (z wakacyjną przerwą), raz w miesiącu, zawsze w środę, zawsze o 18.00.

W czasie, gdy coraz głośniej mówi się o potrzebie opowiedzenia ludowej historii Polski, o spojrzeniu na dzieje z perspektywy podporządkowanych – chłopów, robotników, mniejszości, Muzeum zaprasza do rozmowy o naszej spuściźnie. O czym chcemy pamiętać? O czym wolelibyśmy zapomnieć? Czego jeszcze możemy się dowiedzieć?

Rozmawiamy o głodzie, niewolnictwie, biedzie, miłości, bólu, niepamięci i powodzeniu. Co znaczą dla nas te słowa? Czy pomogą nam zrozumieć doświadczenia naszych przodków? Opowiedzieć sobie o tym, w jaki sposób żyli – bez upiększeń, uproszczeń i uogólnień? Czy ta opowieść wpływa na to, jak myślimy o sobie dziś?

Program rozwija wątki wystawy „Kogo stać?”, odnowionej części stałej ekspozycji MEK (grudzień 2020). Więcej na temat wystawy: www.etnomuzeum.eu/wystawa-stala/kogo-stac  

PROGRAM SPOTKAŃ:
31 marca | O głodzie z dr Ewą Kopczyńską
28 kwietnia | O niewolnictwie z dr hab. Kacprem Pobłockim
26 maja | O biedzie z dr hab. Urszulą Glensk
16 czerwca | O miłości z dr hab. Tomaszem Wiśliczem
22 września | O bólu z dr hab. Eweliną Szpak
20 października | O niepamięci z dr Katarzyną Maniak
24 listopada | O powodzeniu z dr hab. Tomaszem Rakowskim

Kuratorka cyklu: Dorota Majkowska-Szajer – antropolożka kultury w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, współkuratorka wystawy „Kogo stać?”.
Oprawa graficzna: Katarzyna Piszczkiewicz
Promocja: Olga Łuczyńska-Gawron

W grafice zapowiadającej program spotkań "Wiosna ludu" (strona główna MEK) wykorzystano fragment portretu nieznanej pary, wykonanego na początku XX wieku na tle ekranu fotograficznego we wsi Zasań (woj. małopolskie) przez Zakład fotograficzny Stefanii i Adama Janowskich w Myślenicach (fotografii ze zbiorów MEK, nr inw. V|1845).31 marca | O głodzie z dr Ewą Kopczyńską
Spotykamy się na przednówku, żeby porozmawiać o niedostatku i nadmiarze – kiedyś i dziś. O rytmach i czasie jedzenia. O marnowaniu i zero waste. O kaloriach. O (za) dużych i (za) małych ciałach. O jedzeniowych mitach i utopiach.

dr Ewa Kopczyńska – socjolożka w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UJ. Zajmuje się socjologią jedzenia: kulturą jedzenia i wzorcami żywieniowymi oraz związanymi z nimi praktykami społecznymi i formami zrzeszania się. Bada alternatywne sieci żywieniowe, funkcjonujące na przecięciu tradycji i innowacji społecznych, a także obawy żywieniowe i strategie unikania zagrożeń żywnościowych. Obecnie zaangażowana w projekt poświęcony znaczeniu różnorodności dla wzmacniania zrównoważonych gospodarek żywnościowych.

Więcej: https://etnomuzeum.eu/wydarzenia/wiosna-ludu-o-glodzie 
Zapis spotkania (na portalu Facebook): https://fb.watch/66MPbbD6Hw/ 

28 kwietnia | O niewolnictwie z dr hab. Kacprem Pobłockim

Spotykamy się, by porozmawiać o przemilczanej historii i jej niemych, często anonimowych bohaterach: chłopkach i chłopach – ostatnio coraz o nich głośniej. O pańszczyźnie, jako polskiej odmianie niewolnictwa. O posiadaniu na własność duszy i ciała. O wszechobecnej przemocy. O patriarchacie. O maskach, żywych trupach i strzygoniach. O bierności i oporze. Nie tylko w odniesieniu do przeszłości.


Dr hab. Kacper Pobłocki - antropolog społeczny i historyczny, wykładowca w interdyscyplinarnym Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził badania w Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Detroit, Teheranie i Tokio. W latach 2009-2014 wspomagał powstawanie i rozwój ruchów miejskich w Polsce, m.in. jako koordynator merytoryczny pierwszego Kongresu Ruchów Miejskich. Współautor książki Anty-bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu (2013), autor monografii Kapitalizm. Historia krótkiego trwania (2017). W maju nakładem wydawnictwa Czarne ukaże się jego nowa książka – Chamstwo.

Więcej: https://etnomuzeum.eu/wydarzenia/wiosna-ludu-o-niewolnictwie 
Zapis spotkania (na portalu Facebook): https://fb.watch/66MK7EEdOf/ 

26 maja | O biedzie z dr hab. Urszulą Glensk


Spotykamy się, by porozmawiać o polskiej rzeczywistości okresu międzywojnia. O tym, jak ją poznawali i opisywali ówcześni twórcy reportaży społecznych. O bezrobociu, prostytucji, bezdomności, analfabetyzmie, porzuconych dzieciach, koszmarnych warunkach życia na wsi i w mieście. O ludziach, uznawanych za zbędnych i niepotrzebnych. O niepodległej bez upiększania. I o tym, czym jest dziś dla nas ta opowieść. 

Urszula Glensk – literaturoznawczyni i krytyczka literacka, profesorka Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się dawnym i współczesnym reportażem. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka artykułów naukowych i publicystycznych (m.in. upominających się o prawa uchodźców, ludzi represjonowanych z powodu wojen, a także o ochronę drzew) oraz książek, m.in. Historia słabych. Reportaż i życie w dwudziestoleciu (1918-1939), Universitas, Kraków 2014 i Hirszfeldowie. Zrozumieć krew Universitas, Kraków, 2019 (nominowana do Nagrody Literackiej "Nike"). 

Więcej: https://etnomuzeum.eu/wydarzenia/wiosna-ludu-o-biedzie-z-dr-hab-urszula-glensk 
Zapis spotkania (na portalu Facebook): https://fb.watch/66MIUy_CPB/ 

16 czerwca | O miłości z dr hab. Tomaszem Wiśliczem

Spotykamy się, by porozmawiać o mitach związanych z chłopską etyką seksualną. O małżeństwach i związkach pozamałżeńskich. O przyjaźni, przychylności, przemocy. O karczmie, alkoholu i seksie. O życiu osobistym jako przedmiocie badań. O historii „zwykłych ludzi” i o tym, jak zrozumieć ich sposoby doświadczania świata.


Tomasz Wiślicz – historyk, profesor w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Autor m.in. książek: Upodobanie: małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII–XVIII wieku. Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia (Wrocław 2018), Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drohobyckim w połowie XVIII w. (Kraków, 2020).


Więcej: https://etnomuzeum.eu/wydarzenia/wiosna-ludu-o-milosci-z-dr-hab-tomaszem-wisliczem 
Zapis spotkania (na portalu Facebook): https://fb.watch/6aXJ_cnAdf/ 

22 września | O bólu z dr hab. Eweliną Szpak

Spotykamy się, by rozmawiać o lecznictwie i higienie w PRL. O bólu i wykluczeniu. O tym, jak choroba wpływa na status społeczny, relacje z rodziną i otoczeniem. O oswajaniu medycznej opowieści o ciele, które niedomaga i o jej odrzuceniu, próbach wyjścia poza nią.


Ewelina Szpak, profesorka w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się historią społeczną PRL, historią zdrowia i choroby, biopolityką. Autorka m.in. książki Chory człowiek jest wtedy jak coś go boli. Społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej po 1945 r. Aktualnie realizuje projekt badawczy poświęcony społecznemu postrzeganiu chorób nowotworowych w powojennej Polsce.


Więcej: https://etnomuzeum.eu/wydarzenia/wiosna-ludu-o-bolu-z-dr-hab-ewelina-szpak 
Zapis spotkania (na portalu Facebook): https://fb.watch/8qvlDEOIiY/ 

20 października | O niepamięci z dr Katarzyną Maniak

Spotykamy się, by rozmawiać o rzeczach, które trwają, w oderwaniu od swoich dawnych właścicieli. O cudzych przedmiotach – ukrywanych, wystawianych na widok publiczny, przysposabianych do nowego życia. O przedmiotach, które o czymś przypominają, drażnią, wywołują emocje. O tym, co po dawnych mieszkańcach (polskich dziś) miast i wsi zostało w prywatnych domach, w krajobrazie, w wyobraźni, w Muzeum. Czyje to dziedzictwo? 

Katarzyna Maniak – antropolożka kultury, asystentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Obecnie współrealizuje projekt poświęcony post-konfliktowemu dziedzictwu na terenach przyłączonych do Polski po II wojnie. Jest członkinią grupy Homo[Lab]orans skupionej na badaniach dziedzictwa pracy. Interesują ją teorie i praktyki eksponowania dziedzictwa kulturowego, społeczne oddziaływanie dziedzictwa oraz aktywizm instytucji kultury. 

Więcej: https://etnomuzeum.eu/wydarzenia/wiosna-ludu-o-niepamieci-z-dr-katarzyna-maniak 
Zapis spotkania (na portalu Facebook): https://fb.watch/8NnpZS3Ob9/ 

24 listopada | O powodzeniu z dr hab. Tomaszem Rakowskim

Spotykamy się, by rozmawiać o tym, co w życiu społecznym nieformalne, nieprzejrzyste, żywiołowe, ryzykowne, niedopowiedziane. O samoorganizacji, wymianie przysług, próbach podtrzymania siły nadchodzącego powodzenia. O alternatywnej historii społecznej i oddolnych formach rozwoju. O potencjale twórczym lokalnych wspólnot – w Polsce i w Mongolii.

Tomasz Rakowski - etnolog, antropolog kultury, kulturoznawca, lekarz.  Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, współpracuje z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania w Polsce i w Mongolii. Zajmuje się badaniami oddolnych procesów rozwojowych, antropologią sztuki współczesnej i partycypacyjnej, etnograficznie zorientowaną animacją kultury oraz najnowszą metodologią badań kulturowych. Autor książek -  Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego (2009, wyd. w jęz. angielskim w Berghahn Books, 2016, 2019), Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia (2019), a także redaktor i współredaktor tomów zbiorowych Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań (2011), Etnografia/ animacja/ sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego (2013, 2015) czy Pretextual Ethnographies: Challenging the Phenomenological Level of Anthropological Knowledge-Making (2018).

Więcej: https://etnomuzeum.eu/wydarzenia/wiosna-ludu-o-powodzeniu-z-dr-hab-tomaszem-rakowskim 
Zapis spotkania (na portalu Facebook): https://fb.watch/9u_MFtdl9P/