Własny obraz (kl. 5-6)

NIEOBJĘTA ZIEMIA
T T
Wprowadzenie do aktywnej recepcji sztuki.
Czy obrazy mogą opowiadać historie? Jakie informacje da się przekazać kolorem? Jak miny, gesty i pozy mogą wpłynąć na wymowę dzieł? Odkrywanie sekretów drzeworytników, obraźników i twórców obrazów na szkle. Kopiowanie rysunków bez dostępu do kserokopiarki i skanera. Tworzenie ekslibrisów inspirowanych dawnymi klockami drzeworytniczymi.
  • Forma: stacjonarne
  • Czas trwania: 90 min
  • Podstawa programowa: plastyka: I.1), I.3), II.2), II.6), III.3)
  • Dostępność: warsztaty są dostępne dla klas integracyjnych i osób z niepełnosprawnością słuchu