Wielkanoc. Czas odnowy

W RYTMIE KULTURY
T T
Świąteczne zwyczaje na tle budzącej się do życia przyrody.
Do czego może służyć palma wielkanocna? Czym pachnie i smakuje święcone? Jak złożyć życzenia za pomocą pisanek? Warsztaty wprowadzające w czas świątecznych przygotowań i tradycje związane z okresem Wielkiej Nocy. Odkrywanie chrześcijańskich i przedchrześcijańskich źródeł polskich tradycji wielkanocnych. Porównywanie rytmu natury i kultury. 
  • Forma: stacjonarne, online
  • Czas trwania: stacjonarne – 90 min, online – 45 min
  • Podstawa programowa: edukacja wczesnoszkolna: III.1.9), III.2.5), XIII.1.7), XIII.1.8); etyka: VI.1), VI.2), VI.3), VI.5); plastyka: III.1), III.3) 
  • Dostępność: warsztaty stacjonarne są dostępne dla klas integracyjnych, osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchu, słuchu i wzroku

Warsztaty prowadzimy od 27 lutego do 27 marca 2024 roku.