Warsztaty z Motywem

warsztaty
T T
Odkrywanie sztuki stanowiącej medium, za pomocą którego możliwe jest komunikowanie się ze światem, lepsze rozumienie doświadczanych trudności i związanych z nimi emocji. Ćwiczenie umiejętności wyciągania wniosków, odnajdywania i twórczego komentowania nawiązań intertekstualnych oraz budowania i prezentowania wypowiedzi.
Możliwość wyboru ćwiczeń z zestawu 10 kart i 5 filmów ułatwiających wykorzystanie dzieł z kolekcji Muzeum w edukacji polonistycznej (https://etnomuzeum.eu/materialy-dydaktyczne).

  • Forma: stacjonarne
  • Czas trwania: 120 min
  • Podstawa programowa: język polski zakres podstawowy: I.1.5), I.1.11), I.1.14), I.1.15), I.1.16), I.2.6), III.2.1), III.2.10); język polski zakres rozszerzony: I.1.2), I.1.9), I.1.10), I.1.11), I.2.2), I.2.4); historia sztuki: II.7, II.10, II.15, II.16, II.18; plastyka: I.3, III.2, III.4
  • Dostępność:klasy integracyjne, osoby z niepełnosprawnością ruchu, słuchu i wzroku