Spacery śpiewacze

spacery
T T
zdjęcie przedstawiające uczestników spaceru śpiewających na łące
Spotkania ze śpiewem w otwartych przestrzeniach miejskich.

Pomysł by połączyć wspólny śpiew i wyjść z nim „w miasto” jest odpowiedzią na wiele potrzeb zgłaszanych przez uczestników warsztatów "Rozśpiew": śpiewania na żywo, spróbowania sił w śpiewie w otwartej przestrzeni i przywrócenia pieśni do życia codziennego.
Śpiewanie podczas spaceru śpiewaczego - bez kartek z tekstem, nad którym zwykle się pochylamy, bez ścian i sufitów, od których odbijają się dźwięki - jest doświadczeniem bliższym temu czym był śpiew w tradycji.

Program spacerów:
  • 8 czerwca 18:30 - 20:00 - PIEŚNI O WODZIE, prowadzenie: Sabina Krauze
  • 22 czerwca 18:30-20:00 - PIEŚNI SOBÓTKOWE, prowadzenie: Kasia Chodoń 
  • 6 lipca 18:30-20:00 - PIEŚNI JAGODNE (w ramach EtnoKraków Rozstaje), prowadzenie: Kasia Chodoń
  • 10 sierpnia 18:30 - 20:00 - PIEŚNI O ROŚLINACH, prowadzenie: Sabina Krauze
  • 7 września 18:00-19:30 - KRAKOWSKIE PIEŚNI MIEJSKIE prowadzenie: Kasia Chodoń 

Informacje praktyczne:
  • Spotykamy się raz w miesiącu, w czwartkowe popołudnie.
  • Spacer trwa ok. 2 h
  • Koszt 45 PLN (jeden spacer)
  • Honorujemy Kartę Dużej Rodziny, Krakowską Kartę Rodzinną 3+ oraz Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem – 30% zniżki na udział w zajęciach dla posiadaczy Karty.
  • Obowiązują zapisy: https://forms.office.com/r/68tucGCSc6