Słowa do rzeczy

warsztaty online
T T
Spotkanie z eksponatami – bohaterami polskich przysłów i związków frazeologicznych

Warsztaty realizowane od kwietnia 2021 r.
Jak nie zgubić wątku w gąszczu obcobrzmiących słów? Co mogli mieć w zanadrzu mieszkańcy podkrakowskich chat? Odkrywanie pochodzenia znanych, choć nie zawsze dziś rozumianych,
powiedzeń i zwrotów. Tropienie związków między warunkami życia, językiem i kulturą. Poznawanie dawnych przedmiotów, które cały czas są obecne w języku. Etymologiczna przygoda – bez kładzenia łopatą do głowy!

Podstawa programowa:
  • edukacja wczesnoszkolna: I.2.8), I.5.5), I.5.6)
  • język polski klasy IV-VI: II.2.4), II.2.5)