Słowa do rzeczy

WCZORAJ I DZIŚ
T T
Spotkanie z eksponatami – bohaterami polskich przysłów i związków frazeologicznych.
Jak nie zgubić wątku w gąszczu obcobrzmiących słów? Co mogli mieć w zanadrzu mieszkańcy podkrakowskich chat? Odkrywanie pochodzenia znanych, choć nie zawsze dziś zrozumiałych, powiedzeń i zwrotów. Tropienie związków między warunkami życia, językiem i kulturą. Poznawanie dawnych przedmiotów, wciąż obecnych w języku polskim. Etymologiczna przygoda – bez kładzenia łopatą do głowy!
  • Forma: stacjonarne, online
  • Czas trwania: stacjonarne – 90 min, online – 45 min
  • Podstawa programowa: edukacja wczesnoszkolna: I.2.8), I.5.5), I.5.6); język polski klasy IV-VI: II.2.4), II.2.5)
  • Dostępność: warsztaty stacjonarne są dostępne dla klas integracyjnych