Różnymi drogami

dla uczniów szkół ponadpodstawowych
T T
Zdjęcie z wystawy Władysława Wałegi w Muzeum etnograficznym w Krakowie.
Różnymi drogami, autor: Władysław Wałęga
O rozbudzaniu ciekawości, oswajaniu sztuki, nieoczywistych sposobach artystycznego wyrazu i różnych drogach prowadzących do celu. Warsztaty w przestrzeni wystawy czasowej Nie poddaję się, trwam. Władysław Wałęga – malarstwo. Spotkanie z obrazem i opisującym go słowem. Zaproszenie do aktywności plastycznej i wypowiadania się za pomocą sztuki – na własny użytek i własnych zasadach.

Warsztaty są dostępne od 1 września 2022 r. Ich termin ustalany jest indywidualnie, pod numerem telefonu 12 430 18 27, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

  • Miejsce: Dom Esterki, ulica Krakowska 46
  • Czas: 120 minut
  • Cena: 12 zł od osoby
  • Cena minimalna: 120 zł (do 10 osób)
  • Maksymalna liczba osób w grupie: 25
    Podstawa programowa: język polski zakres podstawowy: I.2.2), I.2.6), II.3.3), II.3.6); historia sztuki: II.8, II.10, II.11, II.12, II.18; plastyka: I.3, II.2, II.7, III.1, III4
  • Dostępność: warsztaty są dostępne dla klas integracyjnych.