Pole tworzenia (kl. 1-4)

NIEOBJĘTA ZIEMIA
T T
Inspiracja do wypowiadania się za pomocą sztuki.
Wyjście z ram obrazów i schematów działania. Spotkanie z bohaterami dzieł muzealnej kolekcji sztuki. Doświadczanie siły wyobraźni i niepohamowanej potrzeby tworzenia. Modelowanie żywych rzeźb, wprawianie w ruch wzorów z nieruchomych eksponatów, budowanie osobistej relacji ze sztuką i odkrywanie jej dla siebie.
  • Forma: stacjonarne
  • Czas trwania: 90 min
  • Podstawa programowa: edukacja wczesnoszkolna: V.1.1), V.2.3), V.2.5), V.2.7); plastyka: I.1), I.3), II.2), II.6), III.3)
  • Dostępność: warsztaty są dostępne dla klas integracyjnych i osób z niepełnosprawnością słuchu