Pogodne doświadczenia

warsztaty online
T T
Eksperymenty meteorologiczne i tradycyjne sposoby przewidywania pogody.

Warsztaty realizowane od maja 2021 r.
Czy prognoza pogody może uwzględniać pogodę ducha? Jaki związek mają ze sobą atmosfera i kultura? Tradycyjne sposoby przewidywania pogody. Dekodowanie komunikatów płynących z zachowania zwierząt. Ćwiczenie umiejętności obserwacji i doskonalenie zmysłów. Budowa przyrządów meteorologicznych z łatwo dostępnych materiałów.

Podstawa programowa:
  • edukacja wczesnoszkolna: II.6.5), III.2.5), IV.1.6), IV.2.8), IV.3.6)
  • przyroda: I.1), I.3), II.2), III.1), III.2), III.3), III.4), III.8)
Pojęcia: meteorologia pogoda eksperyment