Pogodne doświadczenia

WCZORAJ I DZIŚ
T T
Eksperymenty meteorologiczne i tradycyjne sposoby przewidywania pogody.
Czy prognoza pogody może uwzględniać pogodę ducha? Jaki związek mają ze sobą atmosfera i kultura? Tradycyjne sposoby przewidywania pogody. Odczytywanie komunikatów płynących z zachowania zwierząt. Ćwiczenie umiejętności obserwacji – także w perspektywie zmian klimatycznych. Budowa przyrządów meteorologicznych z łatwo dostępnych materiałów.
  • Forma: stacjonarne, online
  • Czas trwania: stacjonarne – 90 min, online – 45 min
  • Podstawa programowa: edukacja wczesnoszkolna: II.6.5), III.2.5), IV.1.6), IV.2.8), IV.3.6)
    przyroda: I.1), I.3), II.2), III.1), III.2), III.3), III.4), III.8)
  • Dostępność: warsztaty stacjonarne są dostępne dla klas integracyjnych, osób z niepełnosprawnością ruchu, słuchu i wzroku