Jaki znak twój?

WCZORAJ I DZIŚ
T T
Źródła tożsamości, procesy tworzenia wspólnoty, kulturowe korzenie symboli.
Edycja specjalna w ramach projektu „Krzyże wolności”.

Jak budują się wspólnoty? W jaki sposób opowiadają i pamiętają o sprawach ważnych dla nich? Czy orzeł w polskim herbie jest na pewno biały? Jaki pomysł na wygląd flagi odrodzonego kraju mieli sto lat temu mieszkańcy Krakowa i jak ludowy podkrakowski strój stał się strojem narodowym? Warsztaty o mocy symboli, sztuce rozmowy ponad podziałami i zbiegach okoliczności leżących u źródeł wielkich tradycji narodowych.
  • Forma: stacjonarne, online
  • Czas trwania: stacjonarne – 90 min, online – 45 min
  • Podstawa programowa: edukacja wczesnoszkolna: III.1.1), III.2.1), III.2.2), XIII.1.7), XIII.1.8), XIII.2.4); historia klasa IV: II.1), II.3), III.3), historia klasy V-VIII: XVII.2, XX.4, XXI.2, XXII.3, XXIV.1, XXIV.2, XXIV.3, XXX.1, wiedza o społeczeństwie: I.1, VIII.1, VIII.2, VIII.3, VIII.4, VIII.5.
  • Dostępność: warsztaty stacjonarne są dostępne dla klas integracyjnych, osób z niepełnosprawnością ruchu i słuchu