Jaki znak twój?

WCZORAJ I DZIŚ
T T
Źródła tożsamości, procesy tworzenia wspólnoty, kulturowe korzenie symboli.
Jak buduje się wspólnota? Czy orzeł w polskim herbie jest na pewno biały? Jaki pomysł na wygląd flagi odrodzonego kraju mieli sto lat temu mieszkańcy Krakowa i jak ludowy podkrakowski strój stał się strojem narodowym? Warsztaty o mocy symboli, sztuce rozmowy ponad podziałami i zbiegach okoliczności leżących u źródeł wielkich tradycji narodowych.
  • Forma: stacjonarne, online
  • Czas trwania: stacjonarne – 90 min, online – 45 min
  • Podstawa programowa: edukacja wczesnoszkolna: III.1.1), III.2.1), III.2.2), XIII.1.7), XIII.1.8), XIII.2.4); historia klasa IV: II.1), II.3), III.3)
  • Dostępność: Warsztaty stacjonarne są dostępne dla klas integracyjnych oraz dla osób z niepełnosprawnością słuchu.