Gramatyka kultury

warsztaty
T T
zdjęcie przedstawiające fragment wystawy stałej - zdjęcia kolędników
Czy język może mieć wpływ na percepcję rzeczywistości? Praca z obiektami i tekstami z muzealnego archiwum. Poszukiwanie źródeł etnonimów. Analiza kategorii Ja – Ty i My – Oni. Odkrywanie związków słów z warunkami historycznymi i społeczno-kulturowymi, w jakich były wypowiadane. Poznawanie możliwości i ograniczeń związanych z patrzeniem na świat przez nasze „kulturowe okulary”.
  • Forma: stacjonarne
  • Czas trwania: 120 min
  • Podstawa programowa: język polski  zakres podstawowy: I.2.1), I.2.3), II.2.5), II.2.7), III.2.3), IV.3., IV.5., IV.6., IV.9.;  zakres rozszerzony: II.2.1), II.2.5), II.3.3), II.3.4); wiedza o społeczeństwie  zakres podstawowy: I.6; zakres rozszerzony: I.4, I.6, IV.II
  • Dostępność: klasy integracyjne