Szkoły ponadpodstawowe

klasa gimnazjalna na warsztatach
Ze względu na specyficzną sytuację pandemiczną nie prowadzimy obecnie zajęć dla szkół ponadpodstawowych.

Zapraszamy Państwa do korzystania z udostępnianych przez Muzeum bezpłatnych materiałów edukacyjnych pt. Alfabet, dedykowanych szkołom ponadpodstawowym.

To pakiet materiałów dydaktycznych gotowych do pobrania i samodzielnego wykorzystania podczas lekcji wraz z instruktażem filmowym dla nauczycieli.