Szkoły ponadpodstawowe

Młodzież ustawiona wężykiem. Trzymają taśmę z kolorowymi rysunkami.
Zapraszamy na "Warsztaty z Motywem" oraz "Gramatykę kultury". Nowością w ofercie są warsztaty "Różnymi drogami" - inspirowane wystawą czasową "Nie poddaję się, trwam. Władysław Wałęga – malarstwo".


Zapraszamy także do korzystania z zestawu materiałów dydaktycznych ułatwiających twórczą pracę z tekstami ikonicznymi na poziomie ponadpodstawowym. Materiały są dostępne na wolnej licencji TUTAJ

Dostępność
Pragniemy by nasze warsztaty były dostępne dla każdego. Naszym celem jest tworzenie elastycznej oferty edukacyjnej otwartej na różne, indywidualne potrzeby konkretnych uczestników. Chcemy, w miejsce warsztatów adresowanych jedynie do grup odbiorców z niepełnosprawnościami, pracować nad dostępnością całej oferty, tak by wszyscy mogli wybierać z tej samej puli, a głównym kryterium były zainteresowania i aktualne potrzeby uczestników. Przy każdej z propozycji warsztatów znajduje się informacja o możliwości dostosowania do grup z niepełnosprawnością intelektualną, słuchu lub wzroku.
zdjęcie przedstawiające rozłożone karty do gry "Kazimierz od podszewki"

Kazimierz od podszewki. Po-łączenia

Zespołowy wariant samoobsługowej gry miejskiej Kazimierz od podszewki. Łączy ludzi, czasy, miejsca i brzegi zasypanej rzeki. Okruchy wspomnień, archiwalne zdjęcia i stare plany. Echa wielkiej historii i ślady codziennych wyborów kolejnych pokoleń mieszkańców zapisane w przebiegu ulic, murach domów, wyglądzie pozornie znanych miejsc.

Gra jest dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej. Odbywa się w przestrzeni Kazimierza.

zdjęcie przedstawiające fragment wystawy stałej - zdjęcia kolędników

Gramatyka kultury

Czy język może mieć wpływ na percepcję rzeczywistości? Praca z obiektami i tekstami z muzealnego archiwum. Poszukiwanie źródeł etnonimów. Analiza kategorii Ja – Ty i My – Oni. Odkrywanie związków słów z warunkami historycznymi i społeczno-kulturowymi, w jakich były wypowiadane. Poznawanie możliwości i ograniczeń związanych z patrzeniem na świat przez nasze „kulturowe okulary”.

Zdjęcie z wystawy Władysława Wałegi w Muzeum etnograficznym w Krakowie.

Różnymi drogami

O rozbudzaniu ciekawości, oswajaniu sztuki, nieoczywistych sposobach artystycznego wyrazu i różnych drogach prowadzących do celu. Warsztaty w przestrzeni wystawy czasowej Nie poddaję się, trwam. Władysław Wałęga – malarstwo. Spotkanie z obrazem i opisującym go słowem. Zaproszenie do aktywności plastycznej i wypowiadania się za pomocą sztuki – na własny użytek i własnych zasadach.

Warsztaty z Motywem

Odkrywanie sztuki stanowiącej medium, za pomocą którego możliwe jest komunikowanie się ze światem, lepsze rozumienie doświadczanych trudności i związanych z nimi emocji. Ćwiczenie umiejętności wyciągania wniosków, odnajdywania i twórczego komentowania nawiązań intertekstualnych oraz budowania i prezentowania wypowiedzi.