Szkoły ponadpodstawowe

Młodzież ustawiona wężykiem. Trzymają taśmę z kolorowymi rysunkami.
Jesienią wraca oferta warsztatów stacjonarnych. Poza znaną już z programu wakacyjnego grą miejską  "Kazimierz od podszewki. Po-łączenia" zapraszamy na warsztaty w muzeum "Spotkanie z Motywem" oraz "Gramatyka kultury". W ofercie pojawiły się też warsztaty "Różnymi drogami" - związane z czasową wystawą prac Władysława Wałęgi.

Zapraszamy także do korzystania z udostępnianych przez Muzeum bezpłatnych materiałów edukacyjnych pt. "Alfabet", dedykowanych szkołom ponadpodstawowym.
To pakiet materiałów dydaktycznych gotowych do pobrania i samodzielnego wykorzystania podczas lekcji wraz z instruktażem filmowym dla nauczycieli.

Dostępność
Pragniemy by nasze warsztaty były dostępne dla każdego. Naszym celem jest tworzenie elastycznej oferty edukacyjnej otwartej na różne, indywidualne potrzeby konkretnych uczestników. Chcemy, w miejsce warsztatów adresowanych jedynie do grup odbiorców z niepełnosprawnościami, pracować nad dostępnością całej oferty, tak by wszyscy mogli wybierać z tej samej puli, a głównym kryterium były zainteresowania i aktualne potrzeby uczestników. Przy każdej z propozycji warsztatów znajduje się informacja czy może być on dostosowany do grup z niepełnosprawnością intelektualną, słuchu lub wzroku.
zdjęcie przedstawiające rozłożone karty do gry "Kazimierz od podszewki"

Kazimierz od podszewki. Po-łączenia

Zespołowy wariant samoobsługowej gry miejskiej Kazimierz od podszewki. Łączy ludzi, czasy, miejsca i brzegi zasypanej rzeki. Echa wielkiej historii i ślady codziennych wyborów kolejnych pokoleń mieszkańców zapisane w przebiegu ulic, murach domów, wyglądzie pozornie znanych miejsc. Nowe zadania kooperacyjne, strategiczne wyzwania i jeszcze więcej wrażeń.

zdjęcie przedstawiające fragment wystawy stałej - zdjęcia kolędników

Gramatyka kultury

Czy język może mieć wpływ na percepcję rzeczywistości? Praca z obiektami i tekstami z muzealnego archiwum. Poszukiwanie źródeł etnonimów. Analiza kategorii Ja – Ty i My – Oni. Odkrywanie związków słów z warunkami historycznymi i społeczno-kulturowymi, w jakich były wypowiadane. Poznawanie możliwości i ograniczeń związanych z patrzeniem na świat przez nasze „kulturowe okulary”.

Zdjęcie z wystawy Władysława Wałegi w Muzeum etnograficznym w Krakowie.

Różnymi drogami

O rozbudzaniu ciekawości, oswajaniu sztuki, nieoczywistych sposobach artystycznego wyrazu i różnych drogach prowadzących do celu. Warsztaty w przestrzeni wystawy czasowej Nie poddaję się, trwam. Władysław Wałęga – malarstwo. Spotkanie z obrazem i opisującym go słowem. Zaproszenie do aktywności plastycznej i wypowiadania się za pomocą sztuki – na własny użytek i własnych zasadach.

Warsztaty z Motywem

Odkrywanie sztuki stanowiącej medium, za pomocą którego możliwe jest komunikowanie się ze światem, lepsze rozumienie doświadczanych trudności i związanych z nimi emocji. Ćwiczenie umiejętności wyciągania wniosków, odnajdywania i twórczego komentowania nawiązań intertekstualnych oraz budowania i prezentowania wypowiedzi.