Szkoły ponadpodstawowe - oferta

klasa gimnazjalna na warsztatach

Gramatyka kultury

Czy język może mieć wpływ na percepcję rzeczywistości? Praca z obiektami i tekstami z  muzealnego archiwum. Poszukiwanie źródeł etnonimów. Analiza kategorii Ja – Ty i My – Oni. Odkrywanie związków słów z warunkami historycznymi i społeczno-kulturowymi, w jakich były wypowiadane. Poznawanie możliwości i ograniczeń związanych z patrzeniem na świat przez nasze „kulturowe okulary”.

Po co nam stare pliki?

Świeże spojrzenie na muzealną przestrzeń. Krytyczne podejście do źródeł. Doskonalenie umiejętności interpretacji tekstów kultury: archiwalnych dokumentów, starych zdjęć, przedmiotów z różnych czasów i kontekstów kulturowych. Nauka wyciągania wniosków i  zadawania pytań. Metodologiczne i etyczne uwarunkowania pozyskiwania wiadomości i  prowadzenia wywiadów.

Wesele. Gra muzealna

Gra muzealna wciągająca w świat „kolorów, krasych wstążek, pawich piór, kierezyj, barwnych kaftanów i kabatów” za pomocą zagadek, tekstów źródłowych i multimediów. Spotkanie z  chłopami i mieszczanami sportretowanymi przez Stanisława Wyspiańskiego. Odkrywanie specyfiki życia na wsi i w mieście na przełomie XIX i XX wieku. Uzupełnianie indywidualnych kart pracy obejmujących zagadnienia kluczowe dla rozumienia i interpretacji Wesela.

Podszewka Kazimierza. Gra miejska

Interaktywna gra terenowa prowadząca uczestników przez 600 lat historii krakowskiego. Kazimierza – archiwalne dokumenty, zdjęcia i miejsca z nimi związane. Realizacja zadań integruje uczestników, uczy planowania i współpracy, zaś atrakcyjna forma przekazu treści sprzyja rozwijaniu kompetencji czytania ze zrozumieniem oraz twórczej interpretacji tekstów kultury. Gra jest dostępna w dwóch wariantach rozgrywanych w oparciu o drukowane karty pracy albo smartfony.