Szkoły ponadpodstawowe - oferta

klasa gimnazjalna na warsztatach

Po co nam stare pliki?

Świeże spojrzenie na muzealną przestrzeń. Krytyczne podejście do źródeł. Doskonalenie umiejętności interpretacji tekstów kultury: archiwalnych dokumentów, starych zdjęć, przedmiotów z różnych czasów i kontekstów kulturowych. Nauka wyciągania wniosków i zadawania pytań. Metodologiczne i etyczne uwarunkowania pozyskiwania wiadomości i prowadzenia wywiadów.

Gramatyka kultury

Czy język może mieć wpływ na percepcję rzeczywistości? Praca z eksponatami i tekstami z muzealnego archiwum. Poszukiwanie źródeł etnonimów. Analiza kategorii ja – ty, swój – obcy, my – oni. Odkrywanie związków słów z warunkami historycznymi i społeczno-kulturowymi, w jakich były wypowiadane. Poznawanie możliwości i ograniczeń związanych z patrzeniem na świat przez nasze „kulturowe okulary”.

Wesele. Gra muzealna

„Oni i my – my i oni” – chłopi i mieszczanie w Weselu Stanisława Wyspiańskiego. Gra muzealna wciągająca w świat „kolorów, krasych wstążek, pawich piór, kierezyj, barwnych kafanów i kabatów” za pomocą zagadek, tekstów źródłowych i multimediów. Odkrywanie specyfiki życia na wsi i w mieście na przełomie XIX i XX wieku. Uzupełnianie indywidualnych kart pracy obejmujących zagadnienia kluczowe dla rozumienia i interpretacji Wesela.

Podszewka Kazimierza. Gra miejska

Interaktywna gra terenowa prowadząca uczestników przez 600 lat historii krakowskiego Kazimierza – archiwalne dokumenty, zdjęcia i miejsca z nimi związane. Realizacja zadań integruje uczestników, uczy planowania i współpracy, a atrakcyjna forma przekazu treści sprzyja rozwijaniu kompetencji czytania ze zrozumieniem oraz twórczej interpretacji tekstów kultury. Gra jest dostępna w dwóch wariantach rozgrywanych w oparciu o smartfony lub drukowane karty pracy.