Szkoły podstawowe

Dzieci stojące tyłem. Przed nimi kolorowa szopka noworoczna. W tle na ścianie wizerunki mężczyzn przed oknami i pejzaż w odcieniach szarości. Obok uczniów edukatorka trzymająca kukiełkę szopkową.
Zapraszamy do udziału w podróży przez świat kultury w czasie warsztatów (stacjonarnych oraz online) i gier muzealnych dla grup ze szkół podstawowych. Ich program odpowiada założeniom podstaw programowych dla I i II etapu edukacyjnego (m.in. języka polskiego, historii, przyrody, matematyki, plastyki, etyki), a także poszerza zawarte w nich treści o nowe wątki. Sprzyja integrowaniu wiedzy z różnych dyscyplin, rozumieniu związków przyczynowo-skutkowych, umiejętności przekładania teorii na praktykę i przyglądania się własnym doświadczeniom przez pryzmat lokalnych tradycji oraz zasobów dziedzictwa kulturowego.

Zajęcia prowadzimy jedynie dla grup, które dokonały wcześniejszej rezerwacji. Terminy zajęć ustalamy indywidualnie, w miarę wolnych miejsc, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenia chęci rezerwacji zajęć należy dokonać telefonicznie pod numerem 883 751 003 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00).

Szczegółowe zasady rezerwacji zajęć określa „Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez MEK kierowanych do grup zorganizowanych” dostępny pod adresem: www.etnomuzeum.eu/regulamin-uczestnictwa-w-wydarzeniach-kulturalnych-organizowanych-przez-mek.