Szkoły podstawowe

Dzieci stojące tyłem. Przed nimi kolorowa szopka noworoczna. W tle na ścianie wizerunki mężczyzn przed oknami i pejzaż w odcieniach szarości. Obok uczniów edukatorka trzymająca kukiełkę szopkową.
W roku szkolnym 2022/2023 zapraszamy na szereg warsztatów skierowanych do grup dzieci w wieku szkolnym. Cześć oferty znana jest z lat poprzednich, pojawia się też kilka zupełnie nowych tematów.
Dostępność
Pragniemy by nasze warsztaty były dostępne dla każdego. Naszym celem jest tworzenie elastycznej oferty edukacyjnej otwartej na różne, indywidualne potrzeby konkretnych uczestników. Chcemy, w miejsce warsztatów adresowanych jedynie do grup odbiorców z niepełnosprawnościami, pracować nad dostępnością całej oferty, tak by wszyscy mogli wybierać z tej samej puli, a głównym kryterium były zainteresowania i aktualne potrzeby uczestników. Przy każdej z propozycji warsztatów znajduje się informacja czy może być on dostosowany do grup z niepełnosprawnością intelektualną, słuchu lub wzroku.

Uwaga!
Ze względu na niepewną sytuację epidemiczną zastrzegamy sobie prawo zamiany zamówionych warsztatów stacjonarnych na formę zdalną, jeśli obostrzenia nie pozwolą przeprowadzić zajęć w Muzeum.