Rodzice i dzieci

Dzieci przy stole patrzą z zaciekawieniem na edukatorkę, która przedstawia zabawkę edukacyjną. Obok stoją rodzice i przyglądają się zajęciom.

Doświadczanie materii i zjawisk fizyki, eksperymenty, zabawa, uważna obserwacja świata, uruchamianie wyobraźni. Zarazem poznawanie mieszkańców ziemi i ich kultur.

W programie propozycje zarówno dla dzieci, jak i dla całych rodzin.

PROGRAM "SOLIDARNA KULTURA"

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach, spotkaniach i oprowadzaniach łączących osoby z Polski i Ukrainy we wspólnym odkrywaniu i praktykowaniu kultury.
 
Program „Solidarna Kultura” obejmuje przedsięwzięcia mające na celu integrację mieszkańców Małopolski ze społecznością ukraińską, która opuściła swój kraj w wyniku trwającego w nim konfliktu zbrojnego. W październiku, listopadzie oraz grudniu 2022 roku w ich realizację włącza się także Muzeum Etnograficzne w Krakowie.  

Z myślą o dzieciach od 3 do 10 roku życia oraz ich dorosłych opiekunach przygotowaliśmy program sobotnich warsztatów rodzinnych i czwartkowych fabularyzowanych oprowadzań po wystawie stałej, które będą okazją do tworzenia zbliżających doświadczeń oraz wspólnego odkrywania zasobów materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego z kolekcji MEK.