Przedszkola i szkoły

Grupa dzieci stoi przy zbiorach szopek noworocznych. Patrzą na edukatorkę trzymającą w rękach materiał edukacyjny. W szklanej gablotce kukiełki szopkowe.

Jesteśmy przekonani, że najcenniejsze są pytania, a samo poszukiwanie – prawdziwie ludzką przygodą!
Dlatego na naszych warsztatach zadajemy i odpowiadamy na całą masę (podchwytliwych) pytań. 
Sprawdzamy też, co się dzieje, kiedy zestawimy rzeczy dotąd niełączone, albo dziedziny pozornie nieprzystawalne jak etnografia, matematyka, ruch… Angażując zmysły, myśl, wyobraźnię, emocje – odkrywamy i sami tworzymy niekończące się możliwości osobistego rozwoju.

Zajęcia dostosowane są do wieku uczestników. Ich tematyka odpowiada założeniom podstawy programowej, a także poszerza zawarte w niej treści o nowe wątki.

Dostępność
Pragniemy by nasze warsztaty były dostępne dla każdego. Naszym celem jest tworzenie elastycznej oferty edukacyjnej otwartej na różne, indywidualne potrzeby konkretnych uczestników. Chcemy, w miejsce warsztatów adresowanych jedynie do grup odbiorców z niepełnosprawnościami, pracować nad dostępnością całej oferty, tak by wszyscy mogli wybierać z tej samej puli, a głównym kryterium były zainteresowania i aktualne potrzeby uczestników. Przy każdej z propozycji warsztatów znajduje się informacja o możliwości dostosowania ich do grup z niepełnosprawnością intelektualną, słuchu lub wzroku.

Grupom, w których znajdują się dzieci ukraińsko/rosyjskojęzyczne, w miarę możliwości, staramy się zapewnić tłumaczenie zajęć na język ukraiński i/lub rosyjski. 

Informacje praktyczne
Warsztaty prowadzimy jedynie dla grup, które dokonały wcześniejszej rezerwacji. Terminy warsztatów ustalamy indywidualnie, w miarę wolnych miejsc. z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Rezerwacje przyjmujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00, pod numerem telefonu 883 751 003.