Przedszkola i szkoły

Grupa dzieci stoi przy zbiorach szopek noworocznych. Patrzą na edukatorkę trzymającą w rękach materiał edukacyjny. W szklanej gablotce kukiełki szopkowe.

Zapraszamy do udziału w warsztatach i grach przygotowanych z myślą o grupach zorganizowanych ze szkół i przedszkoli.

Zależy nam na tym, aby nasze zajęcia prowokowały do zadawania pytań i zachęcały do poszukiwania odpowiedzi, sprzyjały uczeniu się w działaniu i poznawaniu siebie – w świecie kultury. Ich program jest dostosowany do wieku i potrzeb edukacyjnych uczestników. Odpowiada założeniom podstaw programowych dla poszczególnych etapów edukacyjnych, a także poszerza zawarte w nich treści o nowe wątki.

Zajęcia prowadzimy jedynie dla grup, które dokonały wcześniejszej rezerwacji. Terminy zajęć ustalamy indywidualnie, w miarę wolnych miejsc, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenia chęci rezerwacji zajęć należy dokonać telefonicznie pod numerem 883 751 003 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00).

Szczegółowe zasady rezerwacji zajęć określa „Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez MEK kierowanych do grup zorganizowanych” dostępny pod adresem: www.etnomuzeum.eu/regulamin-uczestnictwa-w-wydarzeniach-kulturalnych-organizowanych-przez-mek.