Przedszkola i szkoły

Grupa dzieci stoi przy zbiorach szopek noworocznych. Patrzą na edukatorkę trzymającą w rękach materiał edukacyjny. W szklanej gablotce kukiełki szopkowe.

Jesteśmy przekonani, że najcenniejsze są pytania, a samo poszukiwanie – prawdziwie ludzką przygodą!
Dlatego na naszych warsztatach zadajemy i odpowiadamy na całą masę (podchwytliwych) pytań. 
Sprawdzamy też, co się dzieje, kiedy zestawimy rzeczy dotąd niełączone, albo dziedziny pozornie nieprzystawalne jak etnografia, matematyka, ruch… Angażując zmysły, myśl, wyobraźnię, emocje – odkrywamy i sami tworzymy niekończące się możliwości osobistego rozwoju.

Zajęcia dostosowane są do wieku uczestników. Ich tematyka odpowiada założeniom podstawy programowej, a także poszerza zawarte w niej treści o nowe wątki.

Dostępność
Pragniemy by nasze warsztaty były dostępne dla każdego. Naszym celem jest tworzenie elastycznej oferty edukacyjnej otwartej na różne, indywidualne potrzeby konkretnych uczestników. Chcemy, w miejsce warsztatów adresowanych jedynie do grup odbiorców z niepełnosprawnościami, pracować nad dostępnością całej oferty, tak by wszyscy mogli wybierać z tej samej puli, a głównym kryterium były zainteresowania i aktualne potrzeby uczestników. Przy każdej z propozycji warsztatów znajduje się informacja czy może być on dostosowany do grup z niepełnosprawnością intelektualną, słuchu lub wzroku.

Informacje praktyczne
Warsztaty dla grup zorganizowanych prowadzimy od poniedziałku do piątku.
W tygodniu przyjmujemy grupy w godzinach 8:30-16:00 (ostatnie wejście o 14:30). Późniejsze godziny dostępne po indywidualnych ustaleniach.
Informacje i rezerwacje: Anna Sereda, tel. 12 430 60 23, pn.–pt. w godz. 9.00–16.00

Od dnia 11 marca 2022r. dzieci narodowości ukraińskiej uczestniczą w warsztatach dla grup zorganizowanych za 1 PLN (na podstawie ważnego paszportu ukraińskiego lub zaświadczenia wydawanego przez Konsulat Ukrainy).