Przedszkola

Pomieszczenie z ciemnymi ścianami. Na środku część dzieci skupionych wokół beczki. Obok z lewej strony edukatorka. Z tyłu pozostałe przedszkolaki.
W roku szkolnym 2022/2023 specjalnie dla przedszkolaków przygotowaliśmy trzy nowe tematy warsztatów: Domowe opowieści, Jak to działa? oraz Do zabawy!

W programie znalazł się też, znany już z zeszłego roku, cykl CZTERY PORY ROKU, który przybliża związki ludzi, roślin i zwierząt w rytmie zmian fenologicznych. W czasie warsztatów obserwujemy procesy zachodzące w przyrodzie, poszukujemy odpowiedzi na wyzwania ekologiczne i klimatyczne, odkrywamy analogie między nazwami kolejnych miesięcy, a przedmiotami zgromadzonymi w muzeum.   

Zapraszamy też do udziału w warsztatach W RYTMIE KULTURY, które wprowadzają w wyjątkowy czas Bożego Narodzenia oraz świąt Wielkiej Nocy.


Dostępność
Pragniemy by nasze warsztaty były dostępne dla każdego. Naszym celem jest tworzenie elastycznej oferty edukacyjnej otwartej na różne, indywidualne potrzeby konkretnych uczestników. Chcemy, w miejsce warsztatów adresowanych jedynie do grup odbiorców z niepełnosprawnościami, pracować nad dostępnością całej oferty, tak by wszyscy mogli wybierać z tej samej puli, a głównym kryterium były zainteresowania i aktualne potrzeby uczestników. Przy każdej z propozycji warsztatów znajduje się informacja o możliwości dostosowania ich do grup z niepełnosprawnością intelektualną, słuchu lub wzroku.