Młodzież i dorośli

Dorosłe osoby podczas nauki tkania na krośnie. Na wprost mężczyzna siedzący przed drewnianym urządzeniem. Z jednej  strony kobieta przytrzymuje je ręką. To  samo robi inna kobieta z drugiej strony. Z tyłu przyglądające się osoby.

Zaproszenie do odkrywania świata z etnograficzną wrażliwością. Wtedy rzeczywistość, zarówno ta, którą kryją rzeczy dawne, jak i ta, którą tworzymy dziś, ujawnia nieoczekiwane sekrety. Tak rodzi się zmysł krytyczny i zmysł udziału!

PROGRAM "SOLIDARNA KULTURA"

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach, spotkaniach i oprowadzaniach łączących osoby z Polski i Ukrainy we wspólnym odkrywaniu i praktykowaniu kultury.
 
Program „Solidarna Kultura” obejmuje przedsięwzięcia mające na celu integrację mieszkańców Małopolski ze społecznością ukraińską, która opuściła swój kraj w wyniku trwającego w nim konfliktu zbrojnego. W październiku, listopadzie oraz grudniu 2022 roku w ich realizację włącza się także Muzeum Etnograficzne w Krakowie.  

Zapraszamy do wymiany wspomnień i wrażeń podczas tematycznych oprowadzań po Muzeum oraz wzajemnego poznawania się w działaniu osadzonym w tradycji – w czasie tworzenia lalek motanek spotkania śpiewaczego z ukraińsko-polskim zespołem Traditune.