Młodzież i dorośli

Dorosłe osoby podczas nauki tkania na krośnie. Na wprost mężczyzna siedzący przed drewnianym urządzeniem. Z jednej  strony kobieta przytrzymuje je ręką. To  samo robi inna kobieta z drugiej strony. Z tyłu przyglądające się osoby.

Zaproszenie do odkrywania świata z etnograficzną wrażliwością. Wtedy rzeczywistość, zarówno ta, którą kryją rzeczy dawne, jak i ta, którą tworzymy dziś, ujawnia nieoczekiwane sekrety. Tak rodzi się zmysł krytyczny i zmysł udziału!