Młodzież i dorośli

dorosłe osoby podaczas nauki tkania na krośnie

Zaproszenie do odkrywania świata z etnograficzną wrażliwością. Wtedy rzeczywistość, zarówno ta, którą kryją rzeczy dawne, jak i ta, którą tworzymy dziś, ujawnia nieoczekiwane sekrety. Tak rodzi się zmysł krytyczny i zmysł udziału!


NOWA OFERTA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 JUŻ WKRÓTCE!