Udostępnianie zbiorów

T T
zdjęcie

Kolekcja krakowskiego Muzeum Etnograficznego liczy ponad sto lat i obejmuje świadectwa ludzi żyjących w różnych czasach i kulturach. Trzon kolekcji stanowią obiekty z terenu przedwojennej i dzisiejszej Polski. Ale nie mniej ważne i cenne są zbiory z innych krajów i z innych części świata.

Warto te zasoby poznać, jedynie niewielka ich część prezentowana jest na wystawie stałej czy na wystawach czasowych Muzeum. Wgląd w te zbiory zaskakuje, zdumiewa, olśniewa i otwiera często światy, jakich się nie spodziewamy.

Nie musisz być profesjonalnym badaczem. Wystarczy, że ciekawią Cię oblicza kultury.

Zapraszamy!

 


Komunikat
Od 1 czerwca 2020 r., w związku z trwającą pandemią, wprowadziliśmy kilka zasad, które pozwolą na bezpieczne korzystanie ze zbiorów MEK. Mamy nadzieję, że pomimo ograniczeń będziemy mogli pomóc w sprawach, które kierują Państwa w stronę naszej kolekcji.

Kwerendy oraz oferty nabytków do zbiorów wymagają wcześniejszego umówienia.

Kontakt w sprawie kwerend: maslowiec@etnomuzeum.eu
Kontakt w sprawie oferty nabytków: wozny@etnomuzeum.eu

Podczas Państwa obecności w Muzeum prosimy o przestrzeganie zasad obowiązujących w obiektach użyteczności publicznej, tj. zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. Na miejscu są dostępne płyn do dezynfekcji oraz – dla chętnych – jednorazowe rękawiczki.