Udostępnianie i konserwacja zbiorów

T T
Katalog biblioteczny z szufladkami. Na szufladkach pośrodku tabliczki z kategorią zawartości. W dolnym lewym rogu numery w kolorze białym lub żółtym.

Kolekcja krakowskiego Muzeum Etnograficznego liczy ponad sto lat i obejmuje świadectwa ludzi żyjących w różnych czasach i kulturach. Trzon kolekcji stanowią obiekty z terenu przedwojennej i dzisiejszej Polski. Ale nie mniej ważne i cenne są zbiory z innych krajów i z innych części świata.

Warto te zasoby poznać, jedynie niewielka ich część prezentowana jest na wystawie stałej czy na wystawach czasowych Muzeum. Wgląd w te zbiory zaskakuje, zdumiewa, olśniewa i otwiera często światy, jakich się nie spodziewamy.

Nie musisz być profesjonalnym badaczem. Wystarczy, że ciekawią Cię oblicza kultury.

Zapraszamy!