Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Magdalena Zych

T T
Kustoszka Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, gdzie od 2009 roku m. in. koordynuje muzealne projekty badawcze.

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016), Fundacji Pro Helvetia (2013). W IEiAK UJ przygotowuje pracę doktorską o współczesnych muzealnych kolekcjach etnograficznych w oparciu o badania praktyk muzeów etnograficznych w Europie.

Zrealizowała wraz z zespołami badania o kulturze ogrodów działkowych dzieło-działka (2009-2012), a także badania o współczesnym obliczu rytuału Wesela 21 (2009-2015). W obu przypadkach przedsięwzięcia zakończyły wystawy i publikacje, których była współtwórczynią. Do jej zadań należało określenie zakresu badań, dobór metod, tworzenie i kierowanie pracą wieloosobowych interdyscyplinarnych zespołów, interpretacja wyników oraz czuwanie nad formami prezentacji rezultatów.

W latach 2016-2019 jako uczestniczka prac zespołu badawczego zajmowała się obecnością tematu Zagłady w polskiej sztuce ludowej w ramach projektu Awkward Objects of Genocide: The Holocaust and Vernacular Arts in and beyond Polish Ethnographic Museums, który był realizowany jako część działań konsorcjum TRACES Programu Horyzont 2020. Projekt zakończyła wystawa Widok zza bliska. Inne obrazy Zagłady prezentowana w MEK, której była współkuratorką. Publikuje m. in. w kwartalnikach "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa" oraz "Autoportret".

W projekcie „Antropologiczna reinterpretacja kolekcji syberyjskiej ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie, pochodzącej od polskich badaczy Syberii XIX wieku” zajmowała się koordynacją prac, odpowiadała za wątek muzeologiczny w ramach realizowania autorskiego programu muzeologii terenowej.