Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Jacek Kukuczka

T T
Interesuje się problematyką kultur pozaeuropejskich oraz regionalną, zwłaszcza dotyczącą Śląska Cieszyńskiego. Uczestnik i współorganizator wypraw naukowo - badawczych do krajów Afryki Zachodniej, Maghrebu i na Syberię. W Muzeum Etnograficznym zajmuje się historycznymi kolekcjami pozaeuropejskimi, w tym, m. in. unikatową kolekcją syberyjską, wystawiennictwem muzealnym oraz opisem i interpretacją obiektów i archiwalnych fotografii. W publikacjach i wystawach porusza problematykę zmian kulturowych w Europie i krajach pozaeuropejskich, a także rolę i miejsce fotografii w etnograficznej narracji. Autor i współautor wielu ekspozycji, m. in. Dawna, daleka Północ; Futra z Syberii; Wojownicy. Duma przeszłości – wyzwania współczesności (Sybilla 2005 - kategoria wystawy etnograficzne); Etnografia i kreacja. Fotografia w dokumencie naukowym; Islam. Orientacja. Ornament; Tuareski Blues; Na przekór. Kabylia. Publikuje m.in. w czasopismach „Afryka”, „Lud”, „Antypody.org”, „Prace Etnograficzne", „Studia Ethnologica Pragensia”.   
                                                                                
W ramach projektu "Antropologiczna reinterpretacja kolekcji syberyjskiej ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie, pochodzącej od polskich badaczy Syberii XIX wieku", odpowiedzialny za przygotowanie i opis obiektów z kolekcji syberyjskiej. W 2017 roku uczestniczył w badaniach terenowych prowadzonych wśród Nieńców w Nienieckim Okręgu Autonomicznym (NAO, FR).