Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Urszula Makowska

T T
Historyczka sztuki w Zakładzie Historii Sztuk Plastycznych - Pracownia Słownika Artystów Polskich Instytutu Sztuki PAN w Warszawie.  Specjalistka w zakresie sztuki polskiej od początku XIX wieku do czasów współczesnych z uwzględnieniem m. in. korespondencji między sztukami pięknymi a literaturą i folklorem. Uczestniczka programu badawczego Plastyczna recepcja twórczości Juliusza Słowackiego, w tym w twórczości Jacka Malczewskiego.
Współpraca w projekcie objęła konsultacje dotyczące „wątków syberyjskich” obecnych w obrazach i szkicach do obrazów Jacka Malczewskiego (np. obiekty syberyjskie służące jako rekwizyty, inspiracje,, etc.).