Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Jurij Kwasznin

T T
Jurij Nikolajewicz Kwasznin jest rosyjskim antropologiem, członkiem Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego, specjalistą  w dziedzinie etnografii ludów syberyjskich. Jako pracownik Instytutu Etnologii Rosyjskiej Akademii Nauk w Tjumeniu przez wiele lat badał społeczności Nieńców i Selkupów, zamieszkujące obszar Jamalsko Nienieckiego Okręgu Autonomicznego. Autor licznych prac naukowych i filmów o tej tematyce.
W ramach projektu syberyjskiego MEK, współpraca objęła wizytę studyjną w Krakowie i konsultację kolekcji syberyjskiej, zwłaszcza obiektów związanych z kulturą Nieńców. Ponadto, Jurij Kwasznin brał udział w badaniach terenowych prowadzonych w ramach projektu wśród Selkupów.