Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Jerzy Czajkowski

T T
Etnograf, w latach 1953– 71 pracownik Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Inicjator i organizator stacjonarnych, zespołowych badań terenowych, które zaowocowały zgromadzeniem unikatowych  materiałów oraz znacząco uzupełniły kolekcję muzealiów MEK. W latach 1972-99 dyrektor  Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Jerzy Czajkowski, jako młody etnograf, w latach 50. XX w. podjął próbę opracowania kolekcji syberyjskiej, w ilości i stanie w jakiej znajdowała się wówczas w zbiorach MEK. Jego praca magisterska przez długie lata była jedynym opracowaniem dotyczącym tej kolekcji. Dzięki rozmowie z prof. Czajkowskim mogliśmy poznać realia i ówczesne, tuż powojenne możliwości pracy z kolekcją.