Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Izabela Kopania

T T
Historyczka sztuki, adiunkt w Instytucie Sztuki PAN (Zakład Historii Sztuk Plastycznych, Pracownia Sztuki Dawnej) w Warszawie.

Współpraca w projekcie syberyjskim objęła konsultację kolekcji modeli syberyjskich (kajaków, sań, odzieży a także lalek/zabawek) jako kategorii w muzealnictwie etnograficznym i sposobów obrazowania kultur pozaeuropejskich.