Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Andrzej Rataj

T T
Etnograf, od 1967 pracownik Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, następnie główny inwentaryzator a od lat 90. XX w. do 2007 roku zastępca dyrektora MEK.

Współpraca w ramach projektu syberyjskiego objęła konsultacje dotyczące historii zbiorów syberyjskich w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie.