Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Wór transportowy - plecak („kałacz”)

Wór skórzany z aplikacjami (naszyciami) skórzanymi w górnej części, przy krawędzi. Tam też znajdują się otwory przez które przewleczony został skórzany, pleciony rzemień. Na zewnętrznej stronie woru znajduje się wycięty z sierści (futra)  napis  wykonany w języku rosyjskim (cyrylicą)„Bapuuaba” (Warszawa). 

Napis „Bapuuaba” znajdujący się na worze sugerować może, że był on wykorzystywany do transportu rzeczy osobistych lub bagażu osoby udającej się do Warszawy - powracającej z Sybiru (Syberii) z zesłania. 

Uwaga! przy analogicznym obiekcie - worze transportowym 19013/MEK - zachowany został fragment starej metki (z MTP?) z zapisem cyrylicą „Bapuuaba” (Warszawa) oraz Dr. B. (nieczytelna 1 litera nazwiska) oraz No 8 (brak pozostałych cyfr). Najprawdopodobniej metka została omyłkowo (wtórnie) połączona z obiektem 19013/MEK. Spośród 3 znajdujących się w syberyjskiej kolekcji worów transportowych, napis "Bapuuaba" znajduje się tylko na obiekcie 19011/MEK.

Hipoteza: Zachowane na fragmencie archiwalnej metki inicjały (Dr. B...) mogą wskazywać na osobę Benedykta Dybowskiego, a zatem obiekt może pochodzić z jego kolekcji syberyjskiej.
 

Wór transportowy - plecak („kałacz”) 19011/MEK