Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Uprząż na renifera - fragment

Część uprzęży na pysk renifera wykonana z kości zwierzęcej i barwionej na czerwono skóry irchowej (pasy i  rzemienie).

Na karcie katalogu magazynowego zapisany dawny nr inw. MNK N.I116.318 oraz MNK IV-R-1024

Obiekt pochodzi z przekazu z MNK do MEK via PME w Warszawie w latach 1974-81.

Nazwa stosowana wśród Nieńców z NAO to (z ros.) NIEDOUSTKI lub NAMORDNIK, (z nienieckiego) SIAN - fragment uprzęży na renifera. Czerwony barwnik skóry pochodzenia organicznego nazywany (z nienieckiego) SURIK, pozyskiwany w Kanińskiej Tundrze od Miezeńców, rozrabiany z masłem i stosowany do barwienia skórzanych elementów uprzęży do zaprzęgu renifera używanego przez kobiety. Informacje pozyskane podczas badań terenowych w Nienieckim Okręgu Autonomicznym (NAO) we wrześniu i październiku 2017, podczas badań terenowych realizowanych w ramach projektu Antropologiczna reinterpretacja kolekcji syberyjskiej ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie, pochodzącej od polskich badaczy Syberii XIX wieku. 

Ilustracją dla sposobu zakładania namordnika (niedoustok) na pysk renifera są zamieszczone poniżej ryciny pochodzące z publikacji: Istoriko-etnograficzeskij atlas Sibiri, Moskwa-Leningrad (1961). Natomiast, w znajdującej się poniżej galerii, oprócz zdjęć namordnika/niedoustnika/sian pochodzącego z kolekcji syberyjskiej MEK, zostały zamieszczone fotografie analogicznych obiektów wykonane w muzeum w Narjan-Mar (stolicy NAO) oraz w trakcie badań terenowych w miejscowości Oma, na terenach tzw. Tundry Małoziemielskiej.  

Uprząż na renifera - różne typy i sposób zakładania; ilustracja za: Istoriko-etnograficzeskij atlas Sibiri, Moskwa - Leningrad 1961

uprząż na renifera - fragment: niedoustnik//namordnik/sian z 4 płytkami

uprząż dla renifera (fragment )59175/MEK i jej współczesne odpowiedniki w Narjan-Mar i w Omie (NAO, Federacja Rosyjska) )