Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Strzała/drzewce

Strzała bez grotu, drzewce ułamane, niekompletne. Brak pierzyska.  

BRAK GROTU!!! 

(zapis na karcie magazynowej: „drzewce drewniane, grot czworokątny, żelazny wpuszczony w drzewce i umocowany sznurkiem”).

Na karcie magazynowej zapisana dawny nr inw.:MTP 6048 XVIII B 14 

Przekaz do MEK z MTP w 1913 roku.