Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie

Strzała

Strzała z żelaznym grotem, drewnianym drzewcem zakończonym szczerbiną oraz podwójnym pierzyskiem. Drzewce częściowo pokryte malunkiem (barwnikiem).